Likumi

Law On State Information Systems (with amendments to 26.09.2019.)

Law On State Information Systems (with amendments to 26.09.2019.)

Valsts informācijas sistēmu likums (ar grozījumiem līdz 26.09.2019.)..

Law On State Security Institutions (with amendments to 04.10.2018.)

Law On State Security Institutions (with amendments to 04.10.2018.)

Valsts drošības iestāžu likums (līdz 04.10.2018.)..

Law on State Social Allowances (with amendments to 03.03.2022.)

Law on State Social Allowances (with amendments to 03.03.2022.)

Valsts sociālo pabalstu likums (līdz 03.03.2022.)..

Law On Stateless Persons (with amendments to 15.02.2007)

Law On Stateless Persons (with amendments to 15.02.2007)

Bezvalstnieku likums (ar grozījumiem līdz 15.02.2007)..

Law On Sworn Auditors (with amendments to 12.09.2013.)

Law On Sworn Auditors (with amendments to 12.09.2013.)

Par zvērinātiem revidentiem (ar grozījumiem līdz 12.09.2013.)..

Law on the Change of a Given Name, Surname and Nationality Record (with amendments to 06.07.2021.)

Law on the Change of a Given Name, Surname and Nationality Record (with amendments to 06.07.2021.)

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums (līdz 06.07.2021.)..

Law on the Circulation of Genetically Modified Organisms (with amendments to 21.11.2019.)

Law on the Circulation of Genetically Modified Organisms (with amendments to 21.11.2019.)

Ģenētiski modificēto organismu aprites likums (līdz 21.11.2019.)..

Law on the Circulation of Pyrotechnic Articles (with amendments to 04.06.2020.)

Law on the Circulation of Pyrotechnic Articles (with amendments to 04.06.2020.)

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums (līdz 04.06.2020.)..

Law on the Coming into Force of the Administrative Procedure Law (with amendments to 21.04.2005.)

Law on the Coming into Force of the Administrative Procedure Law (with amendments to 21.04.2005.)

Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likums (līdz 21.04.2005.)..

Law on the Conservation of Species and Biotopes (with amendments to 04.06.2020.)

Law on the Conservation of Species and Biotopes (with amendments to 04.06.2020.)

Sugu un biotopu aizsardzības likums (ar grozījumiem līdz 04.06.2020.)..

Law On the Convention Establishing a Customs Co-operation Council

Law On the Convention Establishing a Customs Co-operation Council

Likums Par Muitas sadarbības padomes nodibināšanas konvenciju un tās grozījumiem..

Law on the Exchange of Information for the Prevention... of Criminal Offences

Law on the Exchange of Information for the Prevention... of Criminal Offences

Noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums..

no 136. līdz 150. kopā 598 (Lapu skaits - 40)