Likumi

Consumer Rights Protection Law (with amendments to 20.05.2021.)

Consumer Rights Protection Law (with amendments to 20.05.2021.)

Patērētāju tiesību aizsardzības likums (līdz 20.05.2021.)..

Convention on Prevention of the Laundering etc.

Convention on Prevention of the Laundering etc.

Par Konvenciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, meklēšanu, izņemšanu un konfi..

Convention on the European Forest Institute

Convention on the European Forest Institute

Par Konvenciju par Eiropas Meža institūtu..

Copyright Law (with amendments to 29.10.2020.)

Copyright Law (with amendments to 29.10.2020.)

Autortiesību likums (līdz 29.10.2020.)..

Credit Institution Law (with amendments to 19.12.2019.)

Credit Institution Law (with amendments to 19.12.2019.)

Kredītiestāžu likums (līdz 19.12.2019.)..

Declaration of Cash at the State Border

Declaration of Cash at the State Border

Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas..

Denationalisation of Building Properties

Denationalisation of Building Properties

Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā..

Development and Use of the National DNA Database

Development and Use of the National DNA Database

DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums..

Development Planning System Law (with amendments to 06.11.2013.)

Development Planning System Law (with amendments to 06.11.2013.)

Attīstības plānošanas sistēmas likums (līdz 06.11.2013.)..

Diplomatic and Consular Service Law (with amendments to 22.12.2016.)

Diplomatic and Consular Service Law (with amendments to 22.12.2016.)

Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums (līdz 22.12.2016.)..

Document Legalisation Law (with amendments to 21.03.2019.)

Document Legalisation Law (with amendments to 21.03.2019.)

Dokumentu legalizācijas likums (līdz 21.03.2019.)..

Education Law (with amendments to 15.04.2021.)

Education Law (with amendments to 15.04.2021.)

Izglītības likums (līdz 15.04.2021.)..

Elections to the European Parliament Law

Elections to the European Parliament Law

Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums..

Electoral Register Law (with amendments to 23.09.2021.)

Electoral Register Law (with amendments to 23.09.2021.)

Vēlētāju reģistra likums (līdz 23.09.2021.)..

no 31. līdz 45. kopā 580 (Lapu skaits - 39)