Likumi

Electricity Tax Law (with amendments to 23.05.2019.)

Electricity Tax Law (with amendments to 23.05.2019.)

Elektroenerģijas nodokļa likums (līdz 23.05.2019.)..

Electronic Documents Law (with amendments to 05.12.2019.)

Electronic Documents Law (with amendments to 05.12.2019.)

Elektronisko dokumentu likums (līdz 05.12.2019.)..

Electronic Mass Media Law (with amendments to 10.12.2020.)

Electronic Mass Media Law (with amendments to 10.12.2020.)

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums  (līdz 10.12.2020.)..

Employers" Organisations and their Associations Law

Employers" Organisations and their Associations Law

Darba devēju organizāciju un to apvienību likums..

End-of Life Vehicles Management Law (with amendments to 03.10.2019.)

End-of Life Vehicles Management Law (with amendments to 03.10.2019.)

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums (ar grozījumiem līdz 03.10.2019.)..

Energy End-use Efficiency Law

Energy End-use Efficiency Law

Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likums..

Energy Performance of Buildings (with amendments to 04.03.2010)

Energy Performance of Buildings (with amendments to 04.03.2010)

Ēku energoefektivitātes likums (ar grozījumiem līdz 04.03.2010)..

Epidemiological Safety Law (with amendments to 25.11.2021.)

Epidemiological Safety Law (with amendments to 25.11.2021.)

Epidemioloģiskās drošības likums (līdz 25.11.2021.)..

European Economic Interest Grouping Law (with amendments to 16.03.2017.)

European Economic Interest Grouping Law (with amendments to 16.03.2017.)

Eiropas ekonomisko interešu grupu likums (līdz 16.03.2017.)..

Financial Collateral Law (with amendments to 14.09.2017.)

Financial Collateral Law (with amendments to 14.09.2017.)

Finanšu nodrošinājuma likums (līdz 14.09.2017.)..

Financial Stability Fee Law (with amendments to 15.12.2011.)

Financial Stability Fee Law (with amendments to 15.12.2011.)

Finanšu stabilitātes nodevas likums (līdz 15.12.2011.)..

Fire Safety and Fire-fighting Law (with amendments to 24.10.2019.)

Fire Safety and Fire-fighting Law (with amendments to 24.10.2019.)

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums (līdz 24.10.2019.)..

Fiscal Discipline Law (with amendments to 12.09.2013.)

Fiscal Discipline Law (with amendments to 12.09.2013.)

Fiskālās disciplīnas likums (ar grozījumiem līdz 12.09.2013.)..

no 46. līdz 60. kopā 580 (Lapu skaits - 39)