Termina nozīmes noskaidrošana

Lai svešvalodas terminu varētu korekti un precīzi atveidot latviešu valodā, ir precīzi jānosaka tā nozīme, ko var izdarīt, izmantojot termina kontekstu, kas atrodams tulkojamā dokumentā.  Kā papildu konteksta avotus var izmantot arī citus līdzīgus vai saistītus dokumentus. Tomēr jāņem vērā to atbilstība tulkojamā dokumenta statusam, veidam un būtībai. Nozīmes identificēšanā palīdz arī nozaru terminu vārdnīcās, speciālajā literatūrā, tiesību aktos atrodamie termina skaidrojumi.