Citu avotu izmantošana

Par terminoloģijas avotu var izmantot arī citus Latvijas Republikai saistošus tiesību aktus, piemēram, konvencijas un starptautiskos līgumus. Tomēr jāievēro, ka tajos lietotā terminoloģija var nesakrist ar Eiropas Savienības tiesību aktos lietoto. Jāņem vērā tulkojamā dokumentā lietotā termina jēdzieniskā atbilstība Latvijas Republikas tiesību aktā lietotajam, kā arī pastāvošās atšķirības Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību sistēmā. Atsevišķi jēdzieni ES tiesību aktos tiek lietoti ar šaurāku, plašāku vai citādu nozīmi, nekā tas ir pieņemts Latvijas Republikas tiesību aktos.