Jaunu terminu darināšana

Tulkojot tiesību aktus, jaunu terminu darināšana pieļaujama tikai tad, ja spēkā esošajos tiesību aktos vai tiesību aktu tulkojumos nav atrodams neviens jēdzieniski atbilstīgs termins, kā arī tad, ja šāds termins nav identificēts nevienā citā terminoloģijas avotā (vārdnīcās, zinātniskajā literatūrā, dažādās citās publikācijās un datubāzēs). Jauna termina darināšana pieļaujama arī tad, ja atbilsme latviešu valodā ir atrodama, taču tā ir kļūdaina, neatbilst valodas prasībām, ir identificēta ne visai uzticamā terminoloģijas avotā un nav atrodama neviena cita pietiekami uzticama termina atbilsme. Jāievēro, ka jaunu terminu izstrāde prasa visai dziļu izpratni un strukturētas zināšanas par nozares terminu sistēmu un terminu darināšanas modeļiem, tāpēc tā pilnvērtīgi iespējama tikai sadarbībā ar kompetentiem terminoloģijas speciālistiem un nozares ekspertiem.