Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Militārās terminoloģijas apakškomisija

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Militārās terminoloģijas apakškomisija

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Militārās terminoloģijas apakškomisija ir vienīgā un nozīmīgākā struktūra Latvijā, kuras kompetencē ir latviešu militārās terminoloģijas izstrāde un saskaņošana. Kopš tās izveides 2001. gadā Militārās terminoloģijas apakškomisijas vadību un darba organizāciju nodrošināja TTC, tagad - VVC. Tajā darbojas arī Latvijas Zinātņu akadēmijas, Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji.
Apakškomisijas priekšsēdētājs pašlaik ir tulkošanas projektu koordinators (NATO dokumentiem) Boriss Tālivaldis Manzerovs. 2007. gadā notika 9 Militārās terminoloģijas apakškomisijas sēdes, kurās tika izskatīti un apstiprināti 234 termini. Šajā ziņā panākta laba un stabila sadarbība ar Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku ekspertiem.

atpakaļ

Iepazīties ar terminu sarakstiem šeit