Eiropas Komisijas īpašās programmas "Krimināltiesības" projekts "Kriminālprocesā iesaistīto tiesu tulku kapacitātes celšana un to aktivitāšu nodrošināšana"