VVC/2012/17

 

 

Paziņojums par lēmumu
Lēmuma pieņemšanas datums
28.11.2012.
Uzvarējušā pretendenta nosaukums
SIA „MAX SHINE”, reģ.Nr. 40003966464
Līgumcena latos (bez PVN)
4368.00

 


 

Valsts valodas centrs veic iepirkumu „Biroja telpu uzkopšana un higiēnas preču piegāde Valsts valodas centra vajadzībām”, identifikācijas Nr. VVC 2012/17.

Paredzamā līgumcena līdz Ls 6000.00.
Līguma termiņš: 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: piedāvājums ar zemāko cenu
Piedāvājums jāiesniedz Valsts valodas centrā, K. Valdemāra ielā 37, Sekretariātā līdz 2012. gada 16. novembrim plkst. 11:00.

Kontaktpersona – Administratīvās nodaļas vadītāja Ieva Lībķena, Administratīvās nodaļas vecākais eksperts IT jautājumos Oskars Jansons, e-pasts: info@vvc.gov.lv, tālr. 67331814

ico_winwordInstrukcija

 

ico_winwordAtbildes uz jautājumiem

 

Paziņojums par noslēgto līgumu