VVC/2012/15

 

Paziņojums par lēmumu
Lēmuma pieņemšanas datums
06.11.2012.
Uzvarējušā pretendenta nosaukums
SIA „Business Instruments”, reģ.Nr. 40003661093
Līgumcena latos (bez PVN)
7000.00

 


 

Valsts valodas centrs veic iepirkumu „Valsts valodas centra interneta terminu datu bāzes tehniskās uzlabošanas darbi”, identifikācijas Nr. VVC 2012/15.

Paredzamā līgumcena līdz Ls 7 400.00.

Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu.

Piedāvājumu izvēles kritērijs: piedāvājums ar zemāko cenu

Piedāvājums jāiesniedz Valsts valodas centrā, K. Valdemāra ielā 37, Sekretariātā līdz 2012. gada 5. novembrim plkst. 11:00.

Kontaktpersona – Administratīvās nodaļas vadītāja Ieva Lībķena, Administratīvās nodaļas vecākais eksperts IT jautājumos Oskars Jansons, e-pasts: info@vvc.gov.lv, tālr. 67331814

ico_winword Instrukcija