Vakances

Tieslietu ministrija
izsludina atklātu konkursu uz vakanto

VALSTS VALODAS CENTRA

VALODAS KONTROLES DEPARTAMENTA
VALODAS KONTROLES RĪGAS REĢIONA NODAĻAS
VADĪTĀJA ierēdņa amatu

(amats vakants uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē,
 • zināšanas normatīvo aktu piemērošanā un interpretācijā,
 • labas prasmes normatīvo aktu sagatavošanā,
 • labas zināšanas par tiesvedības procesu,
 • ne mazāk kā gadu ilga darba pieredze valsts pārvaldē vai ar kontroli saistītā jomā,
 • vismaz divus gadus ilga pieredze vadītāja amatā,
 • darba pieredze uz klientu orientētā komunikācijā un saskarsmē,
 • darba pieredze informācijas analizēšanā un patstāvīgu lēmumu pieņemšanā,
 • teicamas prasmes strādāt komandā,
 • angļu un krievu valodas zināšanas,
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām,
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu, darbinieku motivēšana un attīstīšana, komandas vadīšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties
 • atbildību.

Veicamie pienākumi:

 • administratīvi vadīt nodaļas darbu, nodrošināt darba kontroli un uzdevumu izpildi, to skaitā, nodrošināt mobilās lietotnes "Valodas draugs" ziņojumu izskatīšanu;
 • izstrādāt plānveida pārbaužu programmas, analizēt un kontrolēt to izpildi;
 • apkopot un izvērtēt informāciju par situāciju valsts valodas lietošanas jomā dažādās nozarēs, sniegt priekšlikumus valodas politikas attīstības jautājumos;
 • kompetences ietvaros sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļiem un piedalīties centra sabiedriskā tēla veidošanā.

Mēnešalga:

 • Amats klasificēts 26.3. amata saimes V līmenī, kas atbilst 12 mēnešalgas grupai
 • Mēnešalga 1. kategorijai 1253 euro; 2. kategorijai 1442 euro; 3. kategorijai no 1450 līdz 1647 euro

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: Tieslietu ministrijā 67036731, Valsts valodas centrā 67334630