Vakances

Valsts valodas centrs (reģ. Nr. 90000463460), kas ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde ar mērķi aizsargāt valsts valodas lietotāju tiesības un intereses, sekmēt valodas kultūrvides sakārtošanu un veicināt latviešu valodas funkcionēšanu,

aicina savai komandai pievienoties

VECĀKO REFERENTU/-I

Tavs pienesums:

 • veicināt centra atpazīstamību un uzturēt  pozitīvu tēlu;
 • gatavot preses relīzes;
 • ievietot informāciju centra tīmekļvietnē un sociālajos tīklos;
 • koordinēt sabiedrisko palīgu aktivitātes;
 • organizēt informatīvos pasākumus un piedalīties tajos;
 • organizēt biroja un saimniecības preču pasūtījumus.

Tavi ieguvumi:

 • atsaucīgi, draudzīgi un profesionāli kolēģi;
 • mūsdienīgi darba apstākļi Rīgas klusajā centrā;
 • iespēja pilnveidot profesionālās kompetences;
 • apmaksāts papildatvaļinājums;
 • elastīgs darba laiks;
 • veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika).

No Tevis sagaidām:

 • iegūtu augstāko izglītību;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • datorprasmes ikdienas lietotāja līmenī;
 • pieredzi līdzīgu darba pienākumu veikšanā (vēlams valsts pārvaldē);
 • pozitīvu, radošu, komunikablu personību ar spēju un vēlmi strādāt ar cilvēkiem.

Piesakies, ja redzi sevi kā daļu no Valsts valodas centra komandas!

Gaidām Tavu pieteikumu un CV līdz 2019. gada 24. jūlijam un lūdzam to sūtīt uz e-pastu: personals@vvc.gov.lv vai pa pastu uz adresi: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010 ar norādi “Pieteikums vecākā referenta/-es amatam”. Tālrunis informācijai: 67334638.

Mēneša algas, kura tiek noteikta atbilstoši kategorijai, amplitūda: no 835 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas).


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts valodas centrs informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekšminētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts valodas centrs, kontaktinformācija: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010;

3) visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā vienu gadu, lai nodrošinātu Valsts valodas centra tiesiskās intereses. Ja Valsts valodas centrs saņems sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam. VDAR 13. pantā minēto papildinformāciju Jūs varat iegūt Valsts valodas centra mājaslapas sadaļā “Privātuma politika”.