Vecākie inspektori

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

VALODAS KONTROLES DEPARTAMENTS
Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļa
Vecākais inspektors Tālrunis E-pasts Pārraudzības reģions Apmeklētājus pieņem
Rīgā, Eksporta ielā 6
Madara Rēķe 67334634 Noklikšķiniet Rīgas Zemgales priekšpilsēta ceturtdienās 12.30-17.00
Daina Millere 67221257 Noklikšķiniet Rīgas Latgales priekšpilsēta pirmdienās 8.15-12.30
Anda Pilmane 67334634 Noklikšķiniet Rīgas Kurzemes rajons otrdienās 8.15-12.30
Alda Eva Lāce 67221257 Noklikšķiniet Rīga; Salaspils, Ikšķiles, Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Babītes, Baldones, Ķekavas, Mārupes novads trešdienās 12.30-17.00
Diāna Lukina 67334634 Noklikšķiniet Rīgas Vidzemes priekšpilsēta piektdienās 8.15-12.30
Aira Semjonova 67221257 Noklikšķiniet Rīga ceturtdienās 8.15-12.30
Juta Eisaka 67221257 Noklikšķiniet Rīga trešdienās 8.15-12.30
Inga Millere 67334634 Noklikšķiniet Rīga pirmdienās 12.30-17.00
Mairita Vītola 67221257 Noklikšķiniet Rīga otrdienās 12.30-17.00
Valodas kontroles reģionālā nodaļa
Vecākais inspektors Tālrunis E-pasts Pārraudzības reģions Apmeklētājus pieņem
Viola Vītolberga 29147724 Noklikšķiniet Ventspils; Dundagas, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Talsu, Ventspils novads Ventspilī, Jūras ielā 34, 326. kabinetā
ceturtdienās 13.00-16.00
Guna Pūce 20011931 Noklikšķiniet Liepāja; Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes, Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Brocēnu, Saldus novads Liepājā, Kungu ielā 2, 2. stāvā.
ceturtdienās no 13.00-17.00
Anta Kalviša 29420053 Noklikšķiniet Alūksnes, Apes, Gulbenes, Baltinavas, Balvu, Rugāju, Viļakas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas, Varakļānu, Smiltenes novads Alūksnē, Kanaviņu iela 14, 308. kabinetā
otrdienās 15.00–17.00, trešdienās 10.00–13.00
Marija Stalidzāne 26823053 Noklikšķiniet Jēkabpils; Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru novads
Lolita Kovaļenko 20223568 Noklikšķiniet Rēzekne; Rēzeknes, Viļānu, Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novads Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 201. kabinetā
(ieeja no pagalma puses)
piektdienās 9.00–12.00
Inga Valeniece 29851198 Noklikšķiniet Ludza; Ludzas, Zilupes novads Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 201. kabinetā
(ieeja no pagalma puses)
ceturtdienās 9.00–12.00
Ināra Kriškijāne 28378675 Noklikšķiniet Daugavpils; Ilūkstes, Aglonas, Krāslavas novads Daugavpilī, Rīgas ielā 22, 14. kabinetā
pirmdienās 9.00–12.00
Rita Petrova 29275715 Noklikšķiniet Daugavpils; Daugavpils, Dagdas novads Daugavpilī, Rīgas ielā 22, 14. kabinetā
ceturtdienās 10.00–12.00
Aivars Jankovskis 29578721 Noklikšķiniet Daugavpils Daugavpilī, Rīgas ielā 22, 14. kabinetā
otrdienās 10.00–12.00