Rokasgrāmatas

Practical ways to reduce the cost of lending and borrowing of cultural objects between member states of the EU

Practical ways to reduce the cost of lending and borrowing of cultural objects between member states of the EU

PRAKTISKI VEIDI, KĀ SAMAZINĀT KULTŪRAS PRIEKŠMETU AIZDOŠANAS UN AIZŅEMŠANĀS IZMAKSAS STARP EIROPAS S..

REQUIRED NAVIGATION PERFORMANCE AUTHORIZATION REQUIRED (RNP AR) PROCEDURE DESIGN MANUAL

REQUIRED NAVIGATION PERFORMANCE AUTHORIZATION REQUIRED (RNP AR) PROCEDURE DESIGN MANUAL

Nepieciešamās navigācijas precizitātes noteikšanai nepieciešamās atļaujas (RNP AR) procedūras izstrā..

Terrain and Obstacle Data Manual

Terrain and Obstacle Data Manual

Rokasgrāmata par apvidus un šķēršļu datiem..

The Implementation and Operation of the 1993 Hague Intercountry Adoption Convention: A Guide to Good Practice

The Implementation and Operation of the 1993 Hague Intercountry Adoption Convention: A Guide to Good Practice

Hāgas 1993. gada Starpvalstu adopcijas konvencijas īstenošana un darbība LABAS PRAKSES ROKASGRĀMATA..

Transfrontier Contact Concerning Children General Principles and Guide to Good Practice

Transfrontier Contact Concerning Children General Principles and Guide to Good Practice

Vispārējie principi un labas prakses rokasgrāmata. Hāgas Konference par starptautiskajām privāttiesī..

UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law

UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law

Maksātnespējas tiesību aktu rokasgrāmata..

User manual V5

User manual V5

Lietotāja rokasgrāmata V5..

White Paper on Intercultural Dialogue

White Paper on Intercultural Dialogue

Baltā grāmata par starpkultūru dialogu..

“Criminal Intelligence. Manual for Analysts” (United Nations Office of drugs and crime). Year 2011

“Criminal Intelligence. Manual for Analysts” (United Nations Office of drugs and crime). Year 2011

"Kriminālizlūkošana. Rokasgrāmata analītiķiem." (Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku kontroles ..

“Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors”, (OECD and TPA). Year 2009

“Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors”, (OECD and TPA). Year 2009

Rokasgrāmata nodokļu inspektoriem un nodokļu auditoriem par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju..

„Criminal Intelligence. Manual for Managers” (United Nations Office of drugs and crime). Year 2011

„Criminal Intelligence. Manual for Managers” (United Nations Office of drugs and crime). Year 2011

"Kriminālizlūkošana. Rokasgrāmata vadītājiem." (Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku kontroles u..

A Guide to the Statistical Treatment of PPPs

A Guide to the Statistical Treatment of PPPs

Publisko un privāto partnerību statistiskās uzskaites rokasgrāmata..

Alternative Family Care (ALFACA). Manual for staff working with reception families and unaccompanied children living in reception families

Alternative Family Care (ALFACA). Manual for staff working with reception families and unaccompanied children living in reception families

Alternatīvā ģimenes aprūpe (ALFACA). Rokasgrāmata personālam, kas strādā ar uzņemošajām ģimenēm un u..

Cabin Crew Safety Training Manual Doc 10002 (ICAO)

Cabin Crew Safety Training Manual Doc 10002 (ICAO)

Rokasgrāmata par gaisa kuģa salona apkalpes profesionālo sagatavošanu drošības jautājumos, Dok. Nr. ..

Cultural Awareness and Expression Handbook

Cultural Awareness and Expression Handbook

Kultūras izpratnes un izpausmes rokasgrāmata..

European business profiling

European business profiling

Uzņēmumu profilēšana Eiropas līmenī..

Guide on the application of the common specification of the register of Infrastructure

Guide on the application of the common specification of the register of Infrastructure

Infrastruktūras reģistra kopīgo specifikāciju piemērošanas rokasgrāmata (Eiropas Dzelzceļa aģentūra)..

Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part VI - Article 13(1)(b)

Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Part VI - Article 13(1)(b)

1980. gada Konvencija par bērnu nolaupīšanuLabas prakses rokasgrāmata: VI daļa 13. panta 1. punkta b..

Handbook for Prison and Probation Services regarding Radicalisation and Violent Extremism

Handbook for Prison and Probation Services regarding Radicalisation and Violent Extremism

Eiropas Padomes Rokasgrāmata ieslodzījuma vietām un probācijas dienestiem par radikalizāciju un vard..

ICAO Doc. 9962, Manual on Accident and Incident Investigation, Policies and Procedures

ICAO Doc. 9962, Manual on Accident and Incident Investigation, Policies and Procedures

ICAO Dok. Nr. 9962 "Rokasgrāmata par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas politiku ..

INSPIRE Handbook: action for implementing the seven strategies for ending violence against children

INSPIRE Handbook: action for implementing the seven strategies for ending violence against children

INSPIRE rokasgrāmata Rīcība septiņu stratēģiju īstenošanai vardarbības pret bērniem izbeigšanai..

INSPIRE. Seven Strategies for Ending Violence Against Children. EXECUTIVE SUMMARY

INSPIRE. Seven Strategies for Ending Violence Against Children. EXECUTIVE SUMMARY

INSPIRE Septiņas stratēģijas vardarbības pret bērniem izbeigšanai KOPSAVILKUMS..

INTERNATIONAL AERONAUTICAL AND MARITIME SEARCH AND RESCUE MANUAL, VOLUME I, Organization and Management, 2016 Edition

INTERNATIONAL AERONAUTICAL AND MARITIME SEARCH AND RESCUE MANUAL, VOLUME I, Organization and Management, 2016 Edition

STARPTAUTISKĀ AERONAVIGĀCIJAS UN JŪRAS MEKLĒŠANAS UN GLĀBŠANAS (IAMSAR) ROKASGRĀMATA, I SĒJUMS, Orga..

INTERNATIONAL AERONAUTICAL AND MARITIME SEARCH AND RESCUE MANUAL, VOLUME II, Mission Co-ordination, 2016 Edition

INTERNATIONAL AERONAUTICAL AND MARITIME SEARCH AND RESCUE MANUAL, VOLUME II, Mission Co-ordination, 2016 Edition

STARPTAUTISKĀ AERONAVIGĀCIJAS UN JŪRAS MEKLĒŠANAS UN GLĀBŠANAS (IAMSAR) ROKASGRĀMATA, II SĒJUMS, Uzd..

INTERNATIONAL AERONAUTICAL AND MARITIME SEARCH AND RESCUE MANUAL, VOLUME III, Mobile Facilities, 2016 Edition

INTERNATIONAL AERONAUTICAL AND MARITIME SEARCH AND RESCUE MANUAL, VOLUME III, Mobile Facilities, 2016 Edition

STARPTAUTISKĀS AERONAVIGĀCIJAS UN JŪRAS MEKLĒŠANAS UN GLĀBŠANAS (IAMSAR) ROKASGRĀMATA, III SĒJUMS, M..

Manual for First Responders to a Radiological Emergency

Manual for First Responders to a Radiological Emergency

Rokasgrāmata ātrās reaģēšanas vienībām rīcībai radiācijas avārijas situācijā..

Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation, Part IV — Reporting

Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation, Part IV — Reporting

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas rokasgrāmata, IV daļa - Informācijas sniegšana..

Manual on Assistance to Aircraft Accident Victims and their Families

Manual on Assistance to Aircraft Accident Victims and their Families

Rokasgrāmata par palīdzības sniegšanu aviācijas negadījumos cietušajiem un viņu ģimenēm..

Manual on Government Deficit and Debt IMPLEMENTATION OF ESA 2010 2019 edition Ninth edition

Manual on Government Deficit and Debt IMPLEMENTATION OF ESA 2010 2019 edition Ninth edition

Valdības budžeta deficīta un parāda rokasgrāmata, EKS 2010 ĪSTENOŠANA, 2019. gada izdevums..

Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 – 2016 edition, Eighth edition

Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 – 2016 edition, Eighth edition

Valdības budžeta deficīta un parāda rokasgrāmata. EKS 2010 īstenošana. 2016. gada izdevums..

Manual on Protection of Safety Information Part I – Protection of Accident and Incident Investigation Records First Edition, 2016

Manual on Protection of Safety Information Part I – Protection of Accident and Incident Investigation Records First Edition, 2016

Drošības informācijas aizsardzības rokasgrāmata. I daļa. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu iz..

Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)

Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)

Tālvadības gaisa kuģa sistēmu (RPAS) rokasgrāmata..

Manual on the Approval of Training Organizations (Doc 9841 AN/456, Second Edition ICAO 2012)

Manual on the Approval of Training Organizations (Doc 9841 AN/456, Second Edition ICAO 2012)

Apmācību organizāciju apstiprināšanas rokasgrāmata (Doc 9841 AN/456, Otrais izdevums, 2012. gads)..

Manual on the Investigation of Cabin Safety Aspects in Accidents and Incidents (Doc 10062)

Manual on the Investigation of Cabin Safety Aspects in Accidents and Incidents (Doc 10062)

Rokasgrāmata par gaisa kuģa salona drošības aspektu izmeklēšanu aviācijas nelaimes gadījumos un inci..

Methodological Manual for statistics on the Information Society, Survey year 2015, version 1.0

Methodological Manual for statistics on the Information Society, Survey year 2015, version 1.0

Metodikas rokasgrāmata statistikai par informācijas sabiedrību. 2015. apsekojuma gads, 1. redakcija...

OECD REVISED FIELD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (FOS) CLASSIFICATION IN THE FRASCATI MANUAL

OECD REVISED FIELD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (FOS) CLASSIFICATION IN THE FRASCATI MANUAL

PĀRSKATĪTĀ ZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS NOZARU (FOS) KLASIFIKĀCIJA FRASKATI ROKASGRĀMATĀ..

Risk Based Imported Food Control Manual

Risk Based Imported Food Control Manual

Uz risku balstītas importētas pārtikas kontroles rokasgrāmata..

Small craft - Owner's manual. ISO/TC 188/SC

Small craft - Owner's manual. ISO/TC 188/SC

Mazizmēra kuģi - Lietotāja rokasgrāmata. ISO/TC 188/SC..

Toolkit on the Use of European Union Funds for the Transition from Institutional to Community-bases Care

Toolkit on the Use of European Union Funds for the Transition from Institutional to Community-bases Care

Rokasgrāmata par Eiropas Savienības fondu izmantošanu pārejai no institucionālās aprūpes uz vietējās..

no 51. līdz 96. kopā 96 (Lapu skaits - 2)