Likumi

Activities of Insurance and Reinsurance Intermediaries Law (with amendments to 19.09.2013.)

Activities of Insurance and Reinsurance Intermediaries Law (with amendments to 19.09.2013.)

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums (ar grozījumiem līdz 19.09.2013.)..

Administrative Procedure Law

Administrative Procedure Law

Administratīvā procesa likums..

Administrative-Territorial Reform Law

Administrative-Territorial Reform Law

Administratīvi teritoriālās reformas likums..

Agreement on Trade in Civil Aircraft

Agreement on Trade in Civil Aircraft

Par Līgumu par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem un 2001.gada 6.jūnija Protokolu par grozījumi..

Alternative Service Law

Alternative Service Law

Alternatīvā dienesta likums..

Amelioration Law (with amendments to 30.03.2017.)

Amelioration Law (with amendments to 30.03.2017.)

Meliorācijas likums (līdz 30.03.2017.)..

Animal Protection Law (with amendments to 15.06.2017.)

Animal Protection Law (with amendments to 15.06.2017.)

Dzīvnieku aizsardzības likums (līdz 15.06.2017.)..

Annual Accounts Law (with amendments to 22.05.2014.)

Annual Accounts Law (with amendments to 22.05.2014.)

Gada pārskatu likums (ar grozījumiem līdz 22.05.2014.)..

Anti-dumping Law

Anti-dumping Law

Likums Par iekšējā tirgus aizsardzību..

Arbitration Law (with amendments to 06.10.2016)

Arbitration Law (with amendments to 06.10.2016)

Šķīrējtiesu likums (līdz 06.10.2016.)..

Associations and Foundations Laws (with amendments to 02.11.2017.)

Associations and Foundations Laws (with amendments to 02.11.2017.)

Biedrību un nodibinājumu likums (līdz 02.11.2017.)..

Asylum Law (with amendments to 20.04.2017.)

Asylum Law (with amendments to 20.04.2017.)

Patvēruma likums (līdz 20.04.2017.)..

Biofuel Law

Biofuel Law

Biodegvielas likums..

Border Guard Law (with amendments to 13.11.2008.)

Border Guard Law (with amendments to 13.11.2008.)

Robežsardzes likums (līdz 13.11.2008.)..

Carriage by Rail Law (with amendments to 30.10.2014.)

Carriage by Rail Law (with amendments to 30.10.2014.)

Dzelzceļa pārvadājumu likums (līdz 30.10.2014.)..

Change of a Given Name, Surname and Ethnicity Record

Change of a Given Name, Surname and Ethnicity Record

Likums Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu..

Chemical Substances Law (with amendments to 18.09.2014.)

Chemical Substances Law (with amendments to 18.09.2014.)

Ķīmisko vielu likums (ar grozījumiem līdz 18.09.2014.)..

Circulation of Goods of Strategic Significance

Circulation of Goods of Strategic Significance

Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums..

Citizenship Law

Citizenship Law

Pilsonības likums..

Civil Protection Law

Civil Protection Law

Civilās aizsardzības likums..

Civil Status Documents Law

Civil Status Documents Law

Civilstāvokļa aktu likums..

Co-operative Societies Law (with amendments to 13.09.2012.)

Co-operative Societies Law (with amendments to 13.09.2012.)

Kooperatīvo sabiedrību likums (līdz 13.09.2012.)..

Complusory Soc. Ins. in respect of Accidents at Work amd Occ. Diseases

Complusory Soc. Ins. in respect of Accidents at Work amd Occ. Diseases

Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām..

Compulsory Civil Liability Insurance of Owners of Motor Vehicles Law (with amendments to 19.09.2013.)

Compulsory Civil Liability Insurance of Owners of Motor Vehicles Law (with amendments to 19.09.2013.)

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums (ar ..

Concessions Law

Concessions Law

Koncesiju likums..

Constitutional Court Law (with amendments to 12.09.2013.)

Constitutional Court Law (with amendments to 12.09.2013.)

Satversmes tiesas likums (ar grozījumiem līdz 12.09.2013.)..

Construction Law (09.07.2013.)

Construction Law (09.07.2013.)

Būvniecības likums (pieņemts 09.07.2013.)..

Construction Law (with amendments to 22.06.2017.)

Construction Law (with amendments to 22.06.2017.)

Būvniecības likums (līdz 22.06.2017.)..

Consumer Rights Protection Law (with amendments to 18.06.2015.)

Consumer Rights Protection Law (with amendments to 18.06.2015.)

Patērētāju tiesību aizsardzības likums (līdz 18.06.2015.)..

Convention on Prevention of the Laundering etc.

Convention on Prevention of the Laundering etc.

Par Konvenciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, meklēšanu, izņemšanu un konfi..

Convention on the European Forest Institute

Convention on the European Forest Institute

Par Konvenciju par Eiropas Meža institūtu..

Copyright Law (with amendments to 06.12.2018.)

Copyright Law (with amendments to 06.12.2018.)

Autortiesību likums (līdz 06.12.2018.)..

Credit Institution Law (with amendments to 13.06.2019.)

Credit Institution Law (with amendments to 13.06.2019.)

Kredītiestāžu likums (līdz 13.06.2019.)..

Criminal Procedure Law (with amendments to 15.01.2015.)

Criminal Procedure Law (with amendments to 15.01.2015.)

Kriminālprocesa likums (līdz 15.01.2015.)..

Customs Law (with amendments to 07.06.2018.)

Customs Law (with amendments to 07.06.2018.)

Muitas likums (ar grozījumiem līdz 07.06.2018.)..

Declaration of Cash at the State Border

Declaration of Cash at the State Border

Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas..

Denationalisation of Building Properties

Denationalisation of Building Properties

Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā..

Development and Use of the National DNA Database

Development and Use of the National DNA Database

DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likums..

Development Planning System Law (with amendments to 06.11.2013.)

Development Planning System Law (with amendments to 06.11.2013.)

Attīstības plānošanas sistēmas likums (līdz 06.11.2013.)..

Diplomatic and Consular Service Law (with amendments to 22.12.2016.)

Diplomatic and Consular Service Law (with amendments to 22.12.2016.)

Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums (līdz 22.12.2016.)..

Disability Law (with amendments to 16.12.2010)

Disability Law (with amendments to 16.12.2010)

Invaliditātes likums (ar grozījumiem līdz 16.12.2010)..

Document Legalisation Law (with amendments to 01.11.2018.)

Document Legalisation Law (with amendments to 01.11.2018.)

Dokumentu legalizācijas likums (līdz 01.11.2018.)..

Education Law (with amendments to 09.07.2013.)

Education Law (with amendments to 09.07.2013.)

Izglītības likums (ar grozījumiem līdz 09.07.2013.)..

Elections to the European Parliament Law

Elections to the European Parliament Law

Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums..

Electoral Register Law

Electoral Register Law

Vēlētāju reģistra likums..

Electricity Tax Law

Electricity Tax Law

Elektroenerģijas nodokļa likums..

Electronic Documents Law (with amendments to 24.09.2009.)

Electronic Documents Law (with amendments to 24.09.2009.)

Elektronisko dokumentu likums (ar grozījumiem līdz 24.09.2009.)..

Electronic Mass Media Law (with amendments to 20.06.2018.)

Electronic Mass Media Law (with amendments to 20.06.2018.)

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums  (līdz 20.06.2018.)..

no 1. līdz 50. kopā 468 (Lapu skaits - 10)