Likumi

Law on Control of Aid for Commercial Activity (with amendments to 02.02.2017.)

Law on Control of Aid for Commercial Activity (with amendments to 02.02.2017.)

Komercdarbības atbalsta kontroles likums (līdz 02.02.2017.)..

Law on Electronic Identification of Natural Persons

Law on Electronic Identification of Natural Persons

Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums..

Law on Execution of Confiscation of Criminally Acquired Property

Law on Execution of Confiscation of Criminally Acquired Property

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums ..

Law on High-speed Electronic Communications Network

Law on High-speed Electronic Communications Network

Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums..

Law On Industrial Property Institutions and Procedures

Law On Industrial Property Institutions and Procedures

Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums ..

Law On Long-Term Stabilisation Reserve

Law On Long-Term Stabilisation Reserve

Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums..

Law On Management of European Union Structural Funds and the Cohesion Fund for the 2014-2020 Programming Period

Law On Management of European Union Structural Funds and the Cohesion Fund for the 2014-2020 Programming Period

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likum..

Law on Monitoring of Connecting Europe Facility Projects

Law on Monitoring of Connecting Europe Facility Projects

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likums..

Law On Out-Of-Court Consumer Dispute Resolution Bodies

Law On Out-Of-Court Consumer Dispute Resolution Bodies

Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums..

Law on Payment Services and Electronic Money (with amendments to 7.11.2019.)

Law on Payment Services and Electronic Money (with amendments to 7.11.2019.)

Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums (līdz 7.11.2019.)..

Law on Procurements in the Field of Defence and Security (with amendments to 21.02.2019.)

Law on Procurements in the Field of Defence and Security (with amendments to 21.02.2019.)

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums (ar grozījumiem līdz 21.02.2019.)..

Law On Radiation Safety and Nuclear Safety (with amendments to 29.05.2014.)

Law On Radiation Safety and Nuclear Safety (with amendments to 29.05.2014.)

Par radiācijas drošību un kodoldrošību (līdz 29.05.2014.)..

Law on Service Pensions for Officials of the Corruption Prevention and Combating Bureau (with amendments to 11.05.2017.)

Law on Service Pensions for Officials of the Corruption Prevention and Combating Bureau (with amendments to 11.05.2017.)

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums (ar grozījumiem līdz..

no 391. līdz 405. kopā 476 (Lapu skaits - 32)