Likumi

Law on Consular Assistance and Consular Services

Law on Consular Assistance and Consular Services

Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likums..

Law on Control of Aid for Commercial Activity (with amendments to 02.02.2017.)

Law on Control of Aid for Commercial Activity (with amendments to 02.02.2017.)

Komercdarbības atbalsta kontroles likums (līdz 02.02.2017.)..

Law on Declaring the Property Status and Undeclared Income of Natural Persons (with amendments to 28.11.2019.)

Law on Declaring the Property Status and Undeclared Income of Natural Persons (with amendments to 28.11.2019.)

Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums (ar grozījumiem līdz 2..

Law on Development Finance Institution

Law on Development Finance Institution

Attīstības finanšu institūcijas likums ..

Law on Electronic Identification of Natural Persons

Law on Electronic Identification of Natural Persons

Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums..

Law on Execution of Confiscation of Criminally Acquired Property

Law on Execution of Confiscation of Criminally Acquired Property

Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums ..

Law on High-speed Electronic Communications Network

Law on High-speed Electronic Communications Network

Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums..

Law On Industrial Property Institutions and Procedures

Law On Industrial Property Institutions and Procedures

Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums ..

Law on International Assistance (with amendments to 16.01.2020.)

Law on International Assistance (with amendments to 16.01.2020.)

Starptautiskās palīdzības likums (ar groz. līdz 16.01.2020.)..

Law On Long-Term Stabilisation Reserve

Law On Long-Term Stabilisation Reserve

Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums..

Law On Management of European Union Structural Funds and the Cohesion Fund for the 2014-2020 Programming Period

Law On Management of European Union Structural Funds and the Cohesion Fund for the 2014-2020 Programming Period

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likum..

Law on Monitoring of Connecting Europe Facility Projects

Law on Monitoring of Connecting Europe Facility Projects

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likums..

Law On Out-Of-Court Consumer Dispute Resolution Bodies

Law On Out-Of-Court Consumer Dispute Resolution Bodies

Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums..

no 391. līdz 405. kopā 488 (Lapu skaits - 33)