Likumi

Law on Service Pensions of Employees of the State Emergency Medical Service Involved in Ensuring of Emergency Medical Assistance

Law on Service Pensions of Employees of the State Emergency Medical Service Involved in Ensuring of Emergency Medical Assistance

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodroši..

Law on Service Pensions of Officials of State Security Institutions

Law on Service Pensions of Officials of State Security Institutions

Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likums..

Law on Social Services and Social Assistance (with amendments to 07.05.2020.)

Law on Social Services and Social Assistance (with amendments to 07.05.2020.)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (līdz 07.05.2020.)..

Law on State Funded Pensions (with amendments to 02.04.2020.)

Law on State Funded Pensions (with amendments to 02.04.2020.)

Valsts fondēto pensiju likums (līdz 02.04.2020.)..

Law on the Alienation of Immovable Property Necessary for Public Needs (with amendments to 14.04.2016.)

Law on the Alienation of Immovable Property Necessary for Public Needs (with amendments to 14.04.2016.)

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums (ar grozījumiem līdz 14.0..

Law on the Equalisation of Local Government Finances

Law on the Equalisation of Local Government Finances

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums ..

Law On the Handling of Energy Drinks

Law On the Handling of Energy Drinks

Enerģijas dzērienu aprites likums..

Law on the Information System of Restricted Territories (with amendments to 23.03.2017.)

Law on the Information System of Restricted Territories (with amendments to 23.03.2017.)

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums (ar groz. līdz 23.03.2017.)..

Law on the Latgale Special Economic Zone

Law on the Latgale Special Economic Zone

Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums ..

Law On the Liepāja Special Economic Zone (with amendments to 12.09.2013.)

Law On the Liepāja Special Economic Zone (with amendments to 12.09.2013.)

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums (ar grozījumiem līdz 12.09.2013.)..

Law on the Management of the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism for the Period 2014-2021

Law on the Management of the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism for the Period 2014-2021

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada peri..

Law on the Official Electronic Address (with amendments to 07.06.2018.)

Law on the Official Electronic Address (with amendments to 07.06.2018.)

Oficiālās elektroniskās adreses likums (līdz 07.06.2018.)..

Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing (with amendments to 13.06.2019.)

Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing (with amendments to 13.06.2019.)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas liku..

no 406. līdz 420. kopā 476 (Lapu skaits - 32)