Likumi

On the Doha Amendment to the Kyoto Protocol of the United Nations Framework Convention on Climate Change

On the Doha Amendment to the Kyoto Protocol of the United Nations Framework Convention on Climate Change

Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola Doha..

On the Handling of Tobacco Products, Herbal Products for Smoking, Electronic Smoking Devices and Their Liquids (with amendments to 04.04.2019.)

On the Handling of Tobacco Products, Herbal Products for Smoking, Electronic Smoking Devices and Their Liquids (with amendments to 04.04.2019.)

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprite..

On the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism

On the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism

Par Starptautisko konvenciju par cīņu pret terorismu finansēšanu..

On the Operation of State Authorities During the Emergency Situation Related to the Spread of COVID-19 (with amendments to 07.05.2020.)

On the Operation of State Authorities During the Emergency Situation Related to the Spread of COVID-19 (with amendments to 07.05.2020.)

Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību (līdz 07..

On the Procedures for the Coming into Force and Application of The Criminal Law (with amendments to 06.12.2018.)

On the Procedures for the Coming into Force and Application of The Criminal Law (with amendments to 06.12.2018.)

Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību (līdz 06.12.2018.)..

On the Representation of Latvia on the Board of Governors and Board of Directors of the European Stability Mechanism

On the Representation of Latvia on the Board of Governors and Board of Directors of the European Stability Mechanism

Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē..

On the UNIDROIT Convention of 24 June 1995 on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects

On the UNIDROIT Convention of 24 June 1995 on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects

Par 1995.gada 24.jūnija UNIDROIT Konvenciju par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekš..

On Treaty Establishing the European Stability Mechanism

On Treaty Establishing the European Stability Mechanism

Likums "Par Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu" ..

On Unemployment Insurance (with amendments to 18.06.2015.)

On Unemployment Insurance (with amendments to 18.06.2015.)

Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam (līdz 18.06.2015.)..

Operational Activities Law (with amendments to 10.03.2016.)

Operational Activities Law (with amendments to 10.03.2016.)

Operatīvās darbības likums (līdz 10.03.2016.) ..

Personal Data Processing Law (with amendments to 23.05.2019.)

Personal Data Processing Law (with amendments to 23.05.2019.)

Fizisko personu datu apstrādes likums (līdz 23.05.2019.)..

Private Pension Fund Law

Private Pension Fund Law

Privāto pensiju fondu likums..

Social Enterprise Law

Social Enterprise Law

Sociālā uzņēmuma likums..

Solidarity Tax Law (with amendments to 20.12.2018.)

Solidarity Tax Law (with amendments to 20.12.2018.)

Solidaritātes nodokļa likums (līdz 20.12.2018.)..

no 466. līdz 480. kopā 488 (Lapu skaits - 33)