Likumi

On the UNIDROIT Convention of 24 June 1995 on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects

On the UNIDROIT Convention of 24 June 1995 on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects

Par 1995.gada 24.jūnija UNIDROIT Konvenciju par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekš..

On Treaty Establishing the European Stability Mechanism

On Treaty Establishing the European Stability Mechanism

Likums "Par Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu" ..

On Unemployment Insurance (with amendments to 18.06.2015.)

On Unemployment Insurance (with amendments to 18.06.2015.)

Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam (līdz 18.06.2015.)..

Operational Activities Law (with amendments to 10.03.2016.)

Operational Activities Law (with amendments to 10.03.2016.)

Operatīvās darbības likums (līdz 10.03.2016.) ..

Personal Data Processing Law (with amendments to 23.05.2019.)

Personal Data Processing Law (with amendments to 23.05.2019.)

Fizisko personu datu apstrādes likums (līdz 23.05.2019.)..

Social Enterprise Law

Social Enterprise Law

Sociālā uzņēmuma likums..

Solidarity Tax Law (with amendments to 20.12.2018.)

Solidarity Tax Law (with amendments to 20.12.2018.)

Solidaritātes nodokļa likums (līdz 20.12.2018.)..

State Ensured Legal Aid Law (with amendments to 06.09.2018.)

State Ensured Legal Aid Law (with amendments to 06.09.2018.)

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums (līdz 06.09.2018.)..

Statistics Law

Statistics Law

Statistikas likums..

Trade Secret Protection Law

Trade Secret Protection Law

Komercnoslēpuma aizsardzības likums..

Value Added Tax Law (with amendments to 28.11.2019.)

Value Added Tax Law (with amendments to 28.11.2019.)

Pievienotās vērtības nodokļa likums (līdz 28.11.2019.)..

Waste Management Law (with amendments to 8.12.2016.)

Waste Management Law (with amendments to 8.12.2016.)

Atkritumu apsaimniekošanas likums (līdz 08.12.2016.)..

no 466. līdz 480. kopā 481 (Lapu skaits - 33)