Likumi

Fire Safety and Fire-fighting Law (with amendments to 09.07.2013.)

Fire Safety and Fire-fighting Law (with amendments to 09.07.2013.)

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums (ar grozījumiem līdz 09.07.2013.)..

Fiscal Discipline Law (with amendments to 12.09.2013.)

Fiscal Discipline Law (with amendments to 12.09.2013.)

Fiskālās disciplīnas likums (ar grozījumiem līdz 12.09.2013.)..

Flexible Mechanisms of the Kyoto Protocol

Flexible Mechanisms of the Kyoto Protocol

Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos..

Freedom to Provide Services Law (with amendments to 16.05.2013.)

Freedom to Provide Services Law (with amendments to 16.05.2013.)

Brīvas pakalpojumu sniegšanas likums (ar grozījumiem līdz 16.05.2013.)..

General Education Law (with amendments to 09.07.2013.)

General Education Law (with amendments to 09.07.2013.)

Vispārējās izglītības likums (ar grozījumiem līdz 09.07.2013.)..

Geospatial Information Law

Geospatial Information Law

Ģeotelpiskās informācijas likums..

Group of Companies Law (with amendments to 16.03.2006.)

Group of Companies Law (with amendments to 16.03.2006.)

Koncernu likums (ar grozījumiem līdz 16.03.2006.)..

Handling of Alcoholic Beverages Law (with amendments to 04.10.2018.)

Handling of Alcoholic Beverages Law (with amendments to 04.10.2018.)

Alkoholisko dzērienu aprites likums (līdz 04.10.2018.)..

Human Genome Research Law

Human Genome Research Law

Cilvēka genoma izpētes likums..

Hunting Law (with amendments to 09.07.2013.)

Hunting Law (with amendments to 09.07.2013.)

Medību likums (ar grozījumiem līdz 09.07.2013.)..

Immigration Law (with amendments to 21.06.2018.)

Immigration Law (with amendments to 21.06.2018.)

Imigrācijas likums (līdz 21.06.2018.)..

Immovable Property State Cadastre Law (with amendments to 17.06.2010)

Immovable Property State Cadastre Law (with amendments to 17.06.2010)

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums (ar grozījumiem līdz 17.06.2010)..

Internal Audit Law

Internal Audit Law

Iekšējā audita likums..

Judicial Disciplinary Liability Law (with amendments to 06.09.2018.)

Judicial Disciplinary Liability Law (with amendments to 06.09.2018.)

Tiesnešu disciplinārās atbildības likums (līdz 06.09.2018.)..

no 61. līdz 75. kopā 476 (Lapu skaits - 32)