MK Noteikumi

Cab. Reg. No. 944 - By-law of the State Plant Protection Service (with amendments to 18.06.2013.)

Cab. Reg. No. 944 - By-law of the State Plant Protection Service (with amendments to 18.06.2013.)

MK noteikumi Nr. 944 -Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums (ar groz. līdz 18.06.2013.)..

Cab. Reg. No. 95 - Regulations Regarding the State Assistance in Purchase or Construction of Residential Space

Cab. Reg. No. 95 - Regulations Regarding the State Assistance in Purchase or Construction of Residential Space

MK noteikumi Nr. 95 - Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai..

Cab. Reg. No. 973 - By-laws of the Transport Accident and Incident Investigation Bureau (with amendments to 26.07.2011.)

Cab. Reg. No. 973 - By-laws of the Transport Accident and Incident Investigation Bureau (with amendments to 26.07.2011.)

MK noteikumi nr. 973 - Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums (līdz ..

Cab. Reg. No. 975 - Procedures Regarding Loss and Restoration of Latvian Citizenship (with amendments to 10.11.2014.)

Cab. Reg. No. 975 - Procedures Regarding Loss and Restoration of Latvian Citizenship (with amendments to 10.11.2014.)

MK noteikumi Nr. 975 - Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība (ar grozījumiem līdz 1..

Cab. Reg. No. 994 - Financing of Institutions of Higher Education (with amendments to 28.07.2015)

Cab. Reg. No. 994 - Financing of Institutions of Higher Education (with amendments to 28.07.2015)

Grozījumi MK noteikumos Nr. 994 - Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts bu..

Cab. Reg.No. 485 - Procedures for Establishment, Operation, and Coordination of Activities of Sectoral Expert Councils

Cab. Reg.No. 485 - Procedures for Establishment, Operation, and Coordination of Activities of Sectoral Expert Councils

MK noteikumi Nr. 485 “Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtī..

Cab.Reg.Proj - Procedures by which a Credit Institution Provides Information

Cab.Reg.Proj - Procedures by which a Credit Institution Provides Information

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sni..

Order of the Minister for Agriculture No. 39 - Regarding Additional Regulations for the Handling of Food during the Emergency Situation

Order of the Minister for Agriculture No. 39 - Regarding Additional Regulations for the Handling of Food during the Emergency Situation

Zemkopības ministra rīkojums Nr. 39 - Par pārtikas aprites papildu regulējumu ārkārtējās situācija..

Order of the Minister for Economics No. 1-6.1/2020/51 - Regarding the Ensuring of Social Distancing at Sales Points (with amendments to 30.03.2020.)

Order of the Minister for Economics No. 1-6.1/2020/51 - Regarding the Ensuring of Social Distancing at Sales Points (with amendments to 30.03.2020.)

Ekonomikas ministra rīkojums Nr. 1-6.1/2020/51 - Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu tirdznie..

no 1966. līdz 1980. kopā 1992 (Lapu skaits - 133)