MK Noteikumi

Cab. Reg. No. 1111 - Regulations Regarding Recognition of the Foreign State Civil Aviation Aircrew Certificates

Cab. Reg. No. 1111 - Regulations Regarding Recognition of the Foreign State Civil Aviation Aircrew Certificates

MK Noteikumi nr. 1111 - Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes person..

Cab. Reg. No. 112 - By-laws of the Food and Veterinary Service

Cab. Reg. No. 112 - By-laws of the Food and Veterinary Service

MK Noteikumi Nr. 112 - Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums..

Cab. Reg. No. 112 - Exempted from Specific State Examinations

Cab. Reg. No. 112 - Exempted from Specific State Examinations

MK noteikumi nr. 112 - Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem..

Cab. Reg. No. 112 - General Construction Regulations (with amendments 02.08.2011)

Cab. Reg. No. 112 - General Construction Regulations (with amendments 02.08.2011)

MK Noteikumi nr. 112 - Vispārīgie būvnoteikumi (ar grozījumiem 02.08.2011)..

Cab. Reg. No. 112 - Proced. for the Implem. of Cust. Proced. - Rel. for Free Circ.

Cab. Reg. No. 112 - Proced. for the Implem. of Cust. Proced. - Rel. for Free Circ.

MK noteikumi nr. 112 Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - izlaišana brīvam apgrozījumam..

Cab. Reg. No. 112 - Protection of Intellectual Property Rights

Cab. Reg. No. 112 - Protection of Intellectual Property Rights

MK noteikumi nr. 112 - Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību ..

Cab. Reg. No. 112 - Regulations Regarding the European Technical Assessment (with amendments to 29.04.2014.)

Cab. Reg. No. 112 - Regulations Regarding the European Technical Assessment (with amendments to 29.04.2014.)

MK Noteikumi nr. 112 - Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu (ar grozījumiem līdz 29.04.2014.)..

Cab. Reg. No. 1127 - Basic Principles for the Development and Submission of Budgetary Requests

Cab. Reg. No. 1127 - Basic Principles for the Development and Submission of Budgetary Requests

MK Noteikumi nr. 1127 - Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprinci..

Cab. Reg. No. 113 - Regulations Regarding the Basic Geospatial Information Data System

Cab. Reg. No. 113 - Regulations Regarding the Basic Geospatial Information Data System

MK Noteikumi nr. 113 - Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi..

Cab. Reg. No. 114 - Procedures for Involving the National Armed Forces in International Rescue Operations and International Humanitarian Operations

Cab. Reg. No. 114 - Procedures for Involving the National Armed Forces in International Rescue Operations and International Humanitarian Operations

MK Noteikumi nr. 114 - Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti starptautiskajās glāb..

Cab. Reg. No. 115 - Project Mechanisms under the Kyoto Protoc

Cab. Reg. No. 115 - Project Mechanisms under the Kyoto Protoc

MK Noteikumi nr. 115 - Noteikumi par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klima..

Cab. Reg. No. 1154 - Procedures for the Lease of Place for Commercial Activities

Cab. Reg. No. 1154 - Procedures for the Lease of Place for Commercial Activities

MK noteikumi nr. 1154 - Noteikumi par kārtību, kādā tiek iznomāta vieta komercdarbībai valsts nekust..

Cab. Reg. No. 116 - Employment of Aliens and Stateless Persons

Cab. Reg. No. 116 - Employment of Aliens and Stateless Persons

MK noteikumi nr. 116 Ārvalstnieku un bezvalstnieku nodarbināšanas kārtība..

Cab. Reg. No. 1160 - Procedures for Granting and Disbursing Service Pensions to Diplomats (with amendments to 30.07.2013.)

Cab. Reg. No. 1160 - Procedures for Granting and Disbursing Service Pensions to Diplomats (with amendments to 30.07.2013.)

MK Noteikumi nr. 1160 - Kārtība, kādā piešķir un izmaksā diplomātu izdienas pensijas (ar grozījumiem..

no 76. līdz 90. kopā 1992 (Lapu skaits - 133)