MK Noteikumi

Cab. Reg. No. 117 - Regs re. ... Evaluation of Electronic Documents etc.

Cab. Reg. No. 117 - Regs re. ... Evaluation of Electronic Documents etc.

MK Noteikumi nr. 117 - Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu un nodošanu valsts ar..

Cab. Reg. No. 1176 - Procedures for the Circulation of Fuel Containing Bio-products and Administration of the Relevant Excise Duty

Cab. Reg. No. 1176 - Procedures for the Circulation of Fuel Containing Bio-products and Administration of the Relevant Excise Duty

MK Noteikumi nr. 1176 - Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa admini..

Cab. Reg. No. 118 - Mandatory Harmlessness Requirements etc.

Cab. Reg. No. 118 - Mandatory Harmlessness Requirements etc.

MK Noteikumi nr. 118 - Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētās pārtikas sastāva obligātās nekaitīguma..

Cab. Reg. No. 118 - Regulations Regarding the Quality of Surface Waters and Groundwaters (with amenndments to 15.09.2015.)

Cab. Reg. No. 118 - Regulations Regarding the Quality of Surface Waters and Groundwaters (with amenndments to 15.09.2015.)

MK noteikumi Nr. 118  - Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti (līdz 15.09.2015.)..

Cab. Reg. No. 119 - Mandatory Harmlessness ... of Breast Milk etc.

Cab. Reg. No. 119 - Mandatory Harmlessness ... of Breast Milk etc.

MK Noteikumi nr. 119 - Mātes piena aizstājēju sastāva obligātās nekaitīguma prasības un to marķējuma..

Cab. Reg. No. 120 - Procedures by Which Persons Receive Vocational Rehabilitation Services

Cab. Reg. No. 120 - Procedures by Which Persons Receive Vocational Rehabilitation Services

MK Noteikumi nr. 120 - Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus..

Cab. Reg. No. 120 - Regulations on the Growing and Marketing of Cereal Seed (with amendments to 04.12.2018.)

Cab. Reg. No. 120 - Regulations on the Growing and Marketing of Cereal Seed (with amendments to 04.12.2018.)

MK noteikumi Nr. 120 - Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi (līdz 04.12.2018.)..

Cab. Reg. No. 1204 - Circulation of Animal Products which are not Regulated by Acts of the EU

Cab. Reg. No. 1204 - Circulation of Animal Products which are not Regulated by Acts of the EU

MK Noteikumi nr. 1204 - Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eirop..

Cab. Reg. No. 121 - Essential Requirements for Aerosol Dispensers and Procedures for Labelling Thereof

Cab. Reg. No. 121 - Essential Requirements for Aerosol Dispensers and Procedures for Labelling Thereof

MK Noteikumi Nr. 121 - Būtiskās prasības aerosola flakoniem un to marķēšanas kārtība..

Cab. Reg. No. 1210 - Regulations Regarding the Interoperability of Trans-European Rail System (with amendments to 05.01.2016.)

Cab. Reg. No. 1210 - Regulations Regarding the Interoperability of Trans-European Rail System (with amendments to 05.01.2016.)

MK noteikumi Nr. 1210 - Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību (līdz 05.0..

no 91. līdz 105. kopā 1992 (Lapu skaits - 133)