MK Noteikumi

Cab. Reg. No. 1219 - Regulations On Consumer Credit (with amendments to 24.09.2013.)

Cab. Reg. No. 1219 - Regulations On Consumer Credit (with amendments to 24.09.2013.)

MK noteikumi nr. 1219 - Noteikumi par patērētāja kreditēšanu (ar grozījumiem līdz 24.09.2013.)..

Cab. Reg. No. 122 - By-laws of the Committee for the Protection of Animals Used for Scientific Purposes

Cab. Reg. No. 122 - By-laws of the Committee for the Protection of Animals Used for Scientific Purposes

MK noteikumi Nr. 122 - Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikums..

Cab. Reg. No. 122 - On Know-How

Cab. Reg. No. 122 - On Know-How

MK noteikumi nr. 122 par patentu un zinātības (know-how) licences līgumu atbrīvošanu no Konkurences ..

Cab. Reg. No. 1227 - Regarding Types of Regulated Public Utilities

Cab. Reg. No. 1227 - Regarding Types of Regulated Public Utilities

MK Noteikumi nr. 1227 - Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem..

Cab. Reg. No. 123 - By-laws of the Hunting Management Development Fund

Cab. Reg. No. 123 - By-laws of the Hunting Management Development Fund

MK Noteikumi nr. 123 - Medību saimniecības attīstības fonda nolikums..

Cab. Reg. No. 123 - By-laws of the Lat. Nat. Accreditation Council

Cab. Reg. No. 123 - By-laws of the Lat. Nat. Accreditation Council

MK noteikumi nr. 123 Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums..

Cab. Reg. No. 125 - Conformity Criteria and Procedures for Circulation of Ornamental Plant Propagating Material

Cab. Reg. No. 125 - Conformity Criteria and Procedures for Circulation of Ornamental Plant Propagating Material

MK Noteikumi nr. 125 - Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtīb..

Cab. Reg. No. 125 - Requirements for Labour Protection in Workplaces

Cab. Reg. No. 125 - Requirements for Labour Protection in Workplaces

MK Noteikumi Nr. 125 - Darba aizsardzības prasības darba vietās..

Cab. Reg. No. 126 - Issuance of a Special Permit for Performance of Scientific Research Activities

Cab. Reg. No. 126 - Issuance of a Special Permit for Performance of Scientific Research Activities

MK Noteikumi nr. 126 - Kārtība, kādā ārvalsts zinātniskās pētniecības kuģim izsniedz speciālo atļauj..

Cab. Reg. No. 126 - Proced. by which State Border Guard Perform Guarding of State Sea Border etc.

Cab. Reg. No. 126 - Proced. by which State Border Guard Perform Guarding of State Sea Border etc.

MK Noteikumi Nr. 126 - Kārtība, kādā Valsts robežsardze veic valsts robežas apsardzību jūrā, izmanto..

Cab. Reg. No. 126 - Registration and Protection of Geographical Indications of Agricultural Products

Cab. Reg. No. 126 - Registration and Protection of Geographical Indications of Agricultural Products

MK Noteikumi nr. 126 - Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrāc..

Cab. Reg. No. 127 - Procedures for Liquidation and Prevention of Danger of Epizootic Outbreaks

Cab. Reg. No. 127 - Procedures for Liquidation and Prevention of Danger of Epizootic Outbreaks

MK Noteikumi Nr. 127 - Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība..

no 106. līdz 120. kopā 1992 (Lapu skaits - 133)