Citi

Informative Report “Strategy for Latvia for the Reduction of the Consequences Caused by the Covid-19 Crisis”

Informative Report “Strategy for Latvia for the Reduction of the Consequences Caused by the Covid-19 Crisis”

Informatīvais ziņojums "Stratēģija Latvijai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai" ..

Latvian Bioeconomy Strategy 2030

Latvian Bioeconomy Strategy 2030

Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030..

Latvijas Banka Regulation No. 36 - Regulation for Purchasing and Selling Cash Foreign Currencies

Latvijas Banka Regulation No. 36 - Regulation for Purchasing and Selling Cash Foreign Currencies

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 36 - Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi..

MASS MEDIA POLICY GUIDELINES OF LATVIA 2016-2020

MASS MEDIA POLICY GUIDELINES OF LATVIA 2016-2020

Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam..

Methodology for Conformity Examination of the Amounts of Enterprise Income Tax

Methodology for Conformity Examination of the Amounts of Enterprise Income Tax

Kārtība, kurā iekļauts pasākumu kopums, tajā skaitā uzņēmumu ienākuma nodokļu summu atbilstības pārb..

Methodology for Conformity Examination of the Amounts of Enterprise Income Tax

Methodology for Conformity Examination of the Amounts of Enterprise Income Tax

Kārtība, kurā iekļauts pasākumu kopums, tajā skaitā uzņēmumu ienākuma nodokļu summu atbilstības pārb..

On Alternative Fuels Development Plan 2017–2020

On Alternative Fuels Development Plan 2017–2020

Alternatīvo degvielu attīstības plāns 2017.-2020.gadam; Kopsavilkums un sadaļas 1.4; 1.5; 1.6.1.; 2...

ON ELECTROMOBILITY DEVELOPMENT PLAN FOR 2014-2016 (part)

ON ELECTROMOBILITY DEVELOPMENT PLAN FOR 2014-2016 (part)

Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016.gadam (daļa)..

Order No. 2.5-1-107 - Regarding Culture  Employees Whose Arrival in Latvia is Required for the Organisation of Cultural Services and Public Events

Order No. 2.5-1-107 - Regarding Culture Employees Whose Arrival in Latvia is Required for the Organisation of Cultural Services and Public Events

Kultūras ministra rīkojums Nr. 2.5-1-107 “Par kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepiecie..

Plan for the Promotion of Equal Rights and Opportunities for Women and Men for 2018–2020

Plan for the Promotion of Equal Rights and Opportunities for Women and Men for 2018–2020

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanas plāns 2018.–2020.gadam (pamatteksts ..

President Notification No. 8 - Basic Principles of Activity of State Constitutional Bodies in an Emergency Situation

President Notification No. 8 - Basic Principles of Activity of State Constitutional Bodies in an Emergency Situation

Valsts prezidenta paziņojums Nr. 8 - Valsts konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtēj..

no 181. līdz 195. kopā 210 (Lapu skaits - 14)