Citi

Cab._Order_No._213_-_Labour_Protection_Field_2008-2013

Cab._Order_No._213_-_Labour_Protection_Field_2008-2013

MK rīkojums nr. 213 - Par Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnēm 2008.–2013.gadam..

Cabinet Instruction No 5 - Instruction on Analysis of the Implementation of the State Budget for the Current Year

Cabinet Instruction No 5 - Instruction on Analysis of the Implementation of the State Budget for the Current Year

MK instrukcija Nr. 5 - Instrukcija par kārtējā gada valsts budžeta izpildes analīzi..

Cabinet Order No. 24 - Regarding State Action Plan for the Elimination of Consequences of Civil Aviation Accidents

Cabinet Order No. 24 - Regarding State Action Plan for the Elimination of Consequences of Civil Aviation Accidents

MK Rīkojums nr. 24 - Par Valsts rīcības plānu civilās aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanai..

Cabinet Order No. 573 - On Tasks for the Implementation ... EU Struct. Funds

Cabinet Order No. 573 - On Tasks for the Implementation ... EU Struct. Funds

Par uzdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu vadības, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sist..

Cabinet Order No. 7 - Concept for Resocialisation of Persons Sentenced with the Deprivation of Liberty

Cabinet Order No. 7 - Concept for Resocialisation of Persons Sentenced with the Deprivation of Liberty

MK rīkojums Nr. 7 - Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu resocializācijas koncepcija..

Cabinet Order No. 72 - Road Traffic Safety Plan for 2014-2016

Cabinet Order No. 72 - Road Traffic Safety Plan for 2014-2016

Ceļu satiksmes drošības plāns 2014.–2016. gadam..

Concept

Concept "Promotion of Interest in Vocational Education and Participation of Social Partners in Assuring the Quality of Vocational Education"

Koncepcija "Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profe..

Condition of Children in Latvia in 2005

Condition of Children in Latvia in 2005

Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2005. gadā..

Consular Rules of Procedure (with amendments to 19.09.2013.)

Consular Rules of Procedure (with amendments to 19.09.2013.)

Konsulārais reglaments (ar grozījumiem līdz 19.09.2013.)..

Corruption Prevention and Combating Programme 2009-2013

Corruption Prevention and Combating Programme 2009-2013

Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma 2009. - 2013. gadam..

Court Practice in Cases Related to Individual Labour Disputes

Court Practice in Cases Related to Individual Labour Disputes

Tiesu prakse lietās par individuālajiem darba strīdiem..

CULTURAL POLICY GUIDELINES 2014-2020 “CREATIVE LATVIA”

CULTURAL POLICY GUIDELINES 2014-2020 “CREATIVE LATVIA”

KULTŪRPOLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 2014. - 2020.GADAM "RADOŠĀ LATVIJA"..

no 31. līdz 45. kopā 210 (Lapu skaits - 14)