TRAUKSMES CĒLĒJI

Informācija trauksmes cēlējiem

  • Trauksmes celšanas likums ir speciāls tiesiskais regulējums, kas izstrādāts, lai veicinātu trauksmes celšanu un nodrošinātu pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību.
  • Trauksmes celšana ir veids, kā, iesaistoties sabiedrības pārstāvjiem, laikus pamanīt un novērst pārkāpumus dažādu institūciju atbildības jomās.
  • Trauksmes cēlēji ziņo par pārkāpumiem, kuri ir saistīti ar iespējamu sabiedrībai svarīgu interešu aizskārumu.
  • Trauksmes cēlējs sniedz informāciju, ko guvis, pildot darba (amata) pienākumus, vai citādā veidā, strādājot uzņēmumā vai institūcijā, kurā noticis pārkāpums. Tādējādi trauksmes cēlējs, informējot par konkrētiem faktiem un iesaistītām personām, var sniegt nozīmīgu ieguldījumu to pārkāpumu atklāšanā un novēršanā, kas rada draudus sabiedrības interesēm, jo spēj profesionāli novērtēt situāciju un, novērojot neatbilstošu rīcību, izprast apdraudējumu, ko tā var radīt.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

E-pasts ziņojumu nosūtīšanai: trauksme@vvc.gov.lv

Kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis Aizvietotājs prombūtnes laikā Aizvietotāja tālruņa nr. Darbavietas atrašanās vieta
Ieva Lībķena Administratīvā departamenta vadītāja, direktora vietniece attīstības un juridiskajos jautājumos 67334630 Estere Gulbe, Administratīvā departamenta personāla speciāliste
67334638 Eksporta iela 6, Rīga
Dace Stūrmane Administratīvā departamenta lietvede 67331866     Eksporta iela 6, Rīga


Trauksmes cēlēju kontaktpunkts: trauksmescelejs.lv