Darbinieki

Konsultācijām lūdzam zvanīt pa tālruni (+371) 67331814

Mediju pārstāvjus lūdzam zvanīt pa tālruni (+371) 67334616


Amats

Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Direktors Māris Baltiņš 67334610 Noklikšķiniet
Administratīvais departaments
Administratīvā departamenta vadītāja Līga Dombrovska 67336027 Noklikšķiniet
Galvenā grāmatvede Tatjana Šaveiko 67334632 Noklikšķiniet
Vecākā lietvede Dace Stūrmane 67331866 Noklikšķiniet
Juriskonsulte Karīna Laibīna 67221283
Noklikšķiniet
Personāla vadības speciāliste Estere Savera 67334638 Noklikšķiniet
Vecākais eksperts IT jautājumos Renārs Bērzājs 67334626 Noklikšķiniet
Vecākais komunikācijas speciālists
Rihards Veršiņins 67334616 Noklikšķiniet
Valodas kontroles departaments
Departamenta vadītāja, direktora vietniece Madara Rēķe 67334269 Noklikšķiniet
Juriskonsults Ernests Grietens 67334624
Noklikšķiniet
Juriskonsulte Inga Griķe
Noklikšķiniet
Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļa
Nodaļas vadītāja Aira Semjonova 67221258
Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā Anda Pilmane
Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā Alda Eva Lāce
Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā Mairita Vītola
Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā
Signe Vītoliņa

Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā
Diāna Lukina

Noklikšķiniet
Valodas kontroles reģionālā nodaļa
Nodaļas vadītājs Vilnis Kušķis 67334633Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Daugavpilī Ināra Kriškijāne 28378675 Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Daugavpilī Rita Petrova 29275715 Noklikšķiniet
Vecākais inspektors Daugavpilī Aivars Jankovskis 29578721 Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rēzeknē Lolita Kovaļenko 20223568 Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Liepājā Guna Pūce 20011931 Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Jēkabpilī Marija Stalidzāne 26823053 Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Alūksnē Anta Kalviša 29420053 Noklikšķiniet
Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departaments
Departamenta vadītājs, direktora vietnieks attīstības jautājumos Arturs Krastiņš 67336026 Noklikšķiniet
Galvenais lingvists Agris Timuška 67221281 Noklikšķiniet
Lingviste Māra Mortuzāne-Muravska 67334627 Noklikšķiniet
Terminoloģe Katrīna Erštiķe 67334625 Noklikšķiniet
Terminoloģe Ieva Kraukle 67334617 Noklikšķiniet
Literārā redaktore Beāte Paula 67221259 Noklikšķiniet
Tiesību aktu tulkošanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Anna Zahare 67334630 Noklikšķiniet
Literārā redaktore Rūta Briede
Noklikšķiniet
Tulkošanas projektu koordinatore Eva Kauliņa 67334637
Noklikšķiniet
Tulkošanas projektu koordinatore Agnese Cīrule
Noklikšķiniet
Tulkotāja Guna Krutova
Noklikšķiniet
Tulkotāja Linda Sirmā Noklikšķiniet