Darbinieki

Konsultācijām lūdzam zvanīt pa tālruni (+371) 67331814

Mediju pārstāvjus lūdzam zvanīt pa tālruni (+371) 67334616


Amats

Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Direktors Māris Baltiņš 67334610 Noklikšķiniet
Administratīvais departaments
Galvenā grāmatvede Tatjana Šaveiko 67334632 Noklikšķiniet
Lietvede Dace Stūrmane 67331866 Noklikšķiniet
Personāla speciāliste Estere Savera 67334638 Noklikšķiniet
Vecākais eksperts IT jautājumos Renārs Bērzājs 67334626 Noklikšķiniet
Vecākais referents (sabiedrisko attiecību jomā)
Rihards Veršiņins 67334616 Noklikšķiniet
Valodas kontroles departaments
Departamenta vadītāja, direktora vietniece Madara Rēķe 67334269 Noklikšķiniet
Juriskonsulte Dana Bezborodova 67221283 Noklikšķiniet
Juriskonsults Ernests Grietens 67334624
Noklikšķiniet
Juriskonsulte Karīna Platonova 67334283
Noklikšķiniet
Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļa
Vecākā inspektore Rīgā Anda Pilmane 67221257, 67221258
Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā Alda Eva Lāce 67221257, 67221258 Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā Aira Semjonova 67221257, 67221258
Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā Juta Eisaka 67334634, 67334269
Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā Mairita Vītola 67221257, 67221258
Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā
Signe Vītoliņa
67221634
Noklikšķiniet
Valodas kontroles reģionālā nodaļa
Nodaļas vadītājs Vilnis Kušķis
67334633
Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Daugavpilī Ināra Kriškijāne 28378675 Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Daugavpilī Rita Petrova 29275715 Noklikšķiniet
Vecākais inspektors Daugavpilī Aivars Jankovskis 29578721 Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rēzeknē Lolita Kovaļenko 20223568 Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Ventspilī Viola Vītolberga 29147724 Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Liepājā Guna Pūce 20011931 Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Jēkabpilī Marija Stalidzāne 26823053 Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Alūksnē Anta Kalviša 29420053 Noklikšķiniet
Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departaments
Departamenta vadītājs Arturs Krastiņš 67336026 Noklikšķiniet
Galvenais lingvists Agris Timuška 67221281 Noklikšķiniet
Lingvists Armands Kociņš 67334627 Noklikšķiniet
Terminoloģe Katrīna Erštiķe 67334625 Noklikšķiniet
Terminoloģe Ieva Kraukle 67334617 Noklikšķiniet
Redaktore Anna Zahare 67334637
Noklikšķiniet
Tiesību aktu tulkošanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Līga Dombrovska 67336027 Noklikšķiniet
Tulkošanas projektu koordinatore Beāte Paula 67221259 Noklikšķiniet
Tulkošanas projektu koordinatore Eva Kauliņa 67334637
Noklikšķiniet
Tulkotāja Guna Krutova 67221259
Noklikšķiniet
Tulkotāja Linda Sirmā 67334631 Noklikšķiniet
Redaktore Rūta Briede 67334637 Noklikšķiniet