Darbinieki

Konsultācijām lūdzam zvanīt pa tālruni (+371) 67331814

Mediju pārstāvjus lūdzam zvanīt pa tālruni (+371) 67331866


Amats

Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Direktors Māris Baltiņš 67334610 maris.baltins@vvc.gov.lv
Administratīvais departaments
Departamenta vadītāja,
direktora vietniece attīstības un juridiskajos jautājumos
Ieva Lībķena 67334630 ieva.libkena@vvc.gov.lv
Galvenā grāmatvede Tatjana Šaveiko 67334632 tatjana.saveiko@vvc.gov.lv
Lietvede Dace Zača 67331866 dace.zaca@vvc.gov.lv
Personāla speciāliste Estere Gulbe 67334638 estere.gulbe@vvc.gov.lv
Vecākā eksperte Agnese Dimante 67334635 agnese.dimante@vvc.gov.lv
Vecākā referente Daina Tabuna 67334616 daina.tabuna@vvc.gov.lv
Vecākais eksperts IT jautājumos Eduards Boguslavskis 67334626 eduards.boguslavskis@vvc.gov.lv
Valodas kontroles departaments
Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļa
Nodaļas vadītāja Ilona Stare 67334269 ilona.stare@vvc.gov.lv
Juriskonsulte Inese Bursevica 67334624 inese.bursevica@vvc.gov.lv
Galvenais lingvists Agris Timuška 67221281 agris.timuska@vvc.gov.lv
Vecākā inspektore Rīgā, Zemgales priekšp. Madara Rēķe 67334634 madara.reke@vvc.gov.lv
Vecākā inspektore Rīgā, Kurzemes raj. Anda Pilmane 67334634 anda.pilmane@vvc.gov.lv
Vecākā inspektore Rīgā Alda Eva Lāce 67221257 alda.eva.lace@vvc.gov.lv
Vecākā inspektore Rīgā, Latgales priekšp. Daina Millere 67221257 daina.millere@vvc.gov.lv
Vecākā inspektore Rīgā Diāna Lukina 67334634 diana.lukina@vvc.gov.lv
Vecākā inspektore Rīgā Aira Semjonova 67221257 aira.semjonova@vvc.gov.lv
Valodas kontroles reģionālā nodaļa
Nodaļas vadītājs Viesturs Razumovskis 67334633 viesturs.razumovskis@vvc.gov.lv
Juriskonsulte Inga Griķe 67221283 inga.grike@vvc.gov.lv
Vecākā inspektore-koordinatore Cēsīs Dzintra Skrūzmane 26466539 dzintra.skruzmane@vvc.gov.lv
Vecākā inspektore Jēkabpilī Marija Stalidzāne 26823053 marija.stalidzane@vvc.gov.lv
Vecākā inspektore Daugavpilī Ināra Kriškijāne 28378675 inara.kriskijane@vvc.gov.lv
Vecākā inspektore Daugavpilī Rita Petrova 29275715 rita.petrova@vvc.gov.lv
Vecākais inspektors Daugavpilī Aivars Jankovskis 29578721 aivars.jankovskis@vvc.gov.lv
Vecākā inspektore Rēzeknē Lolita Kovaļenko 20223568 lolita.kovalenko@vvc.gov.lv
Vecākā inspektore Rēzeknē Inga Valeniece 29851198 inga.valeniece@vvc.gov.lv
Vecākā inspektore Alūksnē Anta Kalviša 29420053 anta.kalvisa@vvc.gov.lv
Vecākā inspektore Ventspilī Viola Vītolberga 29147724 viola.vitolberga@vvc.gov.lv
Vecākā inspektore Liepājā Guna Pūce 20011931 guna.puce@vvc.gov.lv
Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departaments
Departamenta vadītājs Kārlis Bitenieks 67336026 karlis.bitenieks@vvc.gov.lv
Terminologs Arturs Krastiņš 67334617 arturs.krastins@vvc.gov.lv
Terminoloģe Katrīna Erštiķe 67334625 katrina.erstike@vvc.gov.lv
Redaktore Anna Zahare 67334627 anna.zahare@vvc.gov.lv
Tiesību aktu tulkošanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Digna Lapiņa 67336027 digna.lapina@vvc.gov.lv
Tulkošanas projektu koordinatore Līga Dombrovska 67221259 liga.dombrovska@vvc.gov.lv
Tulkošanas projektu koordinators Ernests Grietens 67334637 ernests.grietens@vvc.gov.lv
Tulkotāja Guna Krutova 67334627 guna.krutova@vvc.gov.lv
Tulkotāja Linda Sirmā 67334631 linda.sirma@vvc.gov.lv
Redaktore Rūta Lazda 67334637

ruta.lazda@vvc.gov.lv