Darbinieki

Konsultācijām lūdzam zvanīt pa tālruni (+371) 67331814

Mediju pārstāvjus lūdzam zvanīt pa tālruni (+371) 67334616


Amats

Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Direktors Māris Baltiņš 67334610 Noklikšķiniet
Administratīvais departaments
Departamenta vadītāja,
direktora vietniece attīstības un juridiskajos jautājumos
Ieva Lībķena 67334630 Noklikšķiniet
Galvenā grāmatvede Tatjana Šaveiko 67334632 Noklikšķiniet
Lietvede Dace Zača 67331866 Noklikšķiniet
Personāla speciāliste Estere Gulbe 67334638 Noklikšķiniet
Vecākais eksperts IT jautājumos Guntis Klints 67334626 Noklikšķiniet
Vecākais referents (sabiedrisko attiecību jomā)
Rihards Veršiņins 67334616 Noklikšķiniet
Valodas kontroles departaments
Departamenta vadītājs Viesturs Razumovskis 67334633 Noklikšķiniet
Juriskonsulte Inga Griķe 67221283 Noklikšķiniet
Juriskonsulte Dana Bezborodova 67221283 Noklikšķiniet
Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļa
Nodaļas vadītāja Inese Bursevica 67334624 Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā, Zemgales priekšp. Madara Rēķe 67334634, 67334269 Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā, Kurzemes raj. Anda Pilmane 67221257, 67221258
Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā Alda Eva Lāce 67221257, 67221258 Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā, Latgales priekšp. Daina Millere 67221257, 67221258
Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā Diāna Lukina 67334634, 67334269
Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā Aira Semjonova 67221257, 67221258
Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā Juta Eisaka 67334634, 67334269
Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā Inga Millere 67334634, 67334269
Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rīgā Mairita Vītola 67221257, 67221258
Noklikšķiniet
Valodas kontroles reģionālā nodaļa
Nodaļas vadītāja
Inga Valeniece Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Daugavpilī Ināra Kriškijāne Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Daugavpilī Rita Petrova Noklikšķiniet
Vecākais inspektors Daugavpilī Aivars Jankovskis Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Rēzeknē Lolita Kovaļenko Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Ventspilī Viola Vītolberga Noklikšķiniet
Vecākā inspektore Liepājā Guna Pūce Noklikšķiniet
Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departaments
Departamenta vadītājs Arturs Krastiņš 67336026 Noklikšķiniet
Galvenais lingvists Agris Timuška 67221281 Noklikšķiniet
Terminoloģe Katrīna Erštiķe 67334625 Noklikšķiniet
Terminoloģe Ieva Kraukle 67334617 Noklikšķiniet
Redaktore Anna Zahare 67334627 Noklikšķiniet
Tiesību aktu tulkošanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Līga Dombrovska 67336027 Noklikšķiniet
Tulkošanas projektu koordinators Ernests Grietens 67334637 Noklikšķiniet
Tulkošanas projektu koordinatore Beāte Paula 67221259 Noklikšķiniet
Tulkotāja Guna Krutova 67334627 Noklikšķiniet
Tulkotāja Linda Sirmā 67334631 Noklikšķiniet
Redaktore Rūta Lazda 67334637 Noklikšķiniet