Vecākie inspektori

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki


VALODAS KONTROLES DEPARTAMENTS
Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļa
Vecākais inspektors Tālrunis E-pasts Pārraudzības reģions
Anda Pilmane 67221258 Noklikšķiniet Rīga; Rīgas Kurzemes rajons
Alda Eva Lāce 67221257 Noklikšķiniet

Rīga; Rīgas Vidzemes priekšpilsēta

Aira Semjonova 67221258 Noklikšķiniet

Rīga; Rīgas Kurzemes rajons

Juta Eisaka 67334634 Noklikšķiniet Rīga; Rīgas Zemgales priekšpilsēta
Mairita Vītola 67221257 Noklikšķiniet Rīga; Rīgas Ziemeļu rajons

Signe Vītoliņa

67221634 Noklikšķiniet Rīga
Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas amatpersonas apmeklētājus pieņem Rīgā, Eksporta ielā 6, darba dienās 9.00-16.00
Valodas kontroles reģionālā nodaļa
Vecākais inspektors Tālrunis E-pasts Pārraudzības reģions Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta
Viola Vītolberga 29147724 Noklikšķiniet Ventspils; Dundagas, Kandavas, Mērsraga, Rojas, Talsu, Ventspils novads Rīgā, Eksporta ielā 6, darba dienās 9.00-16.00
Guna Pūce 20011931 Noklikšķiniet Liepāja; Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes, Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Brocēnu, Saldus novads Rīgā, Eksporta ielā 6, darba dienās 9.00-16.00
Lolita Kovaļenko 20223568 Noklikšķiniet Rēzekne; Rēzeknes, Viļānu, Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novads Rīgā, Eksporta ielā 6, darba dienās 9.00-16.00
Ināra Kriškijāne 28378675 Noklikšķiniet Daugavpils; Ilūkstes, Aglonas, Krāslavas novads Rīgā, Eksporta ielā 6, darba dienās 9.00-16.00
Rita Petrova 29275715 Noklikšķiniet Daugavpils; Daugavpils, Dagdas novads Rīgā, Eksporta ielā 6, darba dienās 9.00-16.00
Aivars Jankovskis 29578721 Noklikšķiniet Daugavpils Rīgā, Eksporta ielā 6, darba dienās 9.00-16.00
Marija Stalidzāne 26823053 Noklikšķiniet Jēkabpils; Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novads
Rīgā, Eksporta ielā 6, darba dienās 9.00-16.00
Anta Kalviša 29420053 Noklikšķiniet Alūksne; Apes, Gulbenes, Baltinavas, Balvu, Rugāju, Viļakas, Cesvaines, Ērgļu, Varakļānu, Lubānas, Madonas un Smiltenes novads Rīgā, Eksporta ielā 6, darba dienās 9.00-16.00