2009. gada jaunumi

2009. gada 27. novembris

Valsts valodas centrs sodījis vēl dažus pašvaldību deputātus un darbiniekus par nepietiekamām valsts valodas zināšanām.
Lasīt vairāk.


2009. gada 29. septembris

Ministru kabinets šodien Valsts valodas centra (turpmāk – VVC) direktora amatā apstiprināja Māri Baltiņu. Kopš 2009. gada 1. jūlija VVC direktora amats ir vakants. Šā gada jūlijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tika izsludināts atklāts pretendentu konkurss uz VVC direktora amatu. Ar tieslietu ministra rīkojumu tika izveidota konkursa komisija, lai izvērtētu pretendentu atbilstību minētajam amatam. 2009. gada 27. augustā – pēc otrās kārtas rezultātu apkopošanas – konkursa komisija nolēma izvirzīt VVC direktora amatam M. Baltiņu. Saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 11. panta otro daļu pretendentu iestādes vadītāja amatā uz pieciem gadiem ieceļ tieslietu ministrs. Izvērtējot konkursa komisijas sniegto informāciju, tieslietu ministrs M. Segliņš šā gada 9. septembrī pieņēma lēmumu virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā M. Baltiņa kandidatūru. M. Baltiņš līdz šim bija VVC direktora pienākumu izpildītājs. Pirms tam viņš ieņēma valsts aģentūras „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” direktora amatu.


2009. gada 8. septembris

Valsts valodas centrs ir papildinājis publiski pieejamo terminu datu bāzi ar juridiskiem terminiem no Latviešu Angļu Latviešu Juridisko Terminu Vārdnīcas (American Bar Association, Rīga 1994).


2009. gada 24. jūlijs

Šodien publiski pieejamā terminu datu bāze ir papildināta ar jauniem terminiem. Dzelzceļa terminu datu bāzē ir ievadīti 23 706 jauni termini, Eiropas Savienības iestāžu terminoloģijas darba grupā akceptēto terminu datu bāzē ir ievadīti 35 jauni termini. Kopējais terminu skaits datu bāzē šobrīd pārsniedz jau 315 000.


2009. gada 21. jūlijs

Tieslietu ministrija ir izsludinājusi atklātu konkursu uz vakanto Valsts valodas centra direktora amatu. Pieteikties konkursam var 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Latvijas Vēstnesī. Ar sludinājuma tekstu var iepazīties šeit.


2009. gada 20. jūlijs

Ar Valsts valodas centra un valsts aģentūras „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” 2008. gada publisko pārskatu pilnu tekstu ir iespējams iepazīties šeit.


2009. gada 14. jūlijs

Ministru kabinets 2009. gada 7. jūlijā pieņēma noteikumus Nr. 733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” (publicēts „LV” 110 (4096), 14.07.2009). (turpināt).


2009. gada 1. jūlijs

Laipni lūgti Valsts valodas centra jaunajā mājas lapā! No 1.jūlija Valsts valodas centram tika pievienota valsts aģentūra „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” (TTC). VVC ir pārņēmis arī visas TTC funkcijas.
Informējam, ka esam mainījuši savu atrašanās vietu un šobrīd mūsu adrese ir Rīgā, K.Valdemāra ielā 37.


2009. gada 17. marts

Ministru Kabinets 2009. gada 12. martā pieņēma rīkojumu par valsts aģentūras „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” reorganizāciju, kas jāveic līdz š.g. 1.jūlijam. Turpmāk valsts aģentūras funkcijas, tiesības, saistības, finanšu līdzekļus, mantu un lietvedību pārņems Tieslietu ministrijas padotības iestāde Valsts valodas centrs.