2011. gada jaunumi

2011. gada 16. novembrī

Šī gada 17. novembrī tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš pasniegs Tieslietu ministrijas apbalvojumus – „zelta” un „sudraba” spalvas, Atzinības rakstus un Goda diplomu.
Šogad Tieslietu ministrijas Apbalvošanas padome lēmusi apbalvot kopumā 66 personas, to vidū ar Atzinības rakstu un „sudraba” spalvu apbalvos Valsts valodas centra Valodas kontroles nodaļas vecāko inspektori Guntu Zērvēnu.
Apbalvojumu mērķis ir Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbiniekiem, tiesu darbiniekiem, tiesnešiem un tieslietu sistēmai radniecīgo institūciju pārstāvjiem izteikt Tieslietu ministrijas vadības atzinību par darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu, ilggadēju, godprātīgu, radošu darbu vai nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas attīstībā, kā arī par sadarbības veicināšanu.
Apbalvojumu pasniegšana notiks 17.novembrī plkst.12.00 Latvijas Universitātes Lielajā Aulā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.
Pasākumā piedalīsies Tieslietu ministrijas un padotības iestāžu darbinieki un vadītāji. Uz svinīgo pasākumu aicināti arī apbalvojamo sveicēji - draugi un kolēģi.
Radīsim svētku sajūtu paši sev un kolēģiem Latvijas Valsts svētku priekšvakarā!


2011. gada 28. jūnijā

Būs bargāki sodi par valsts valodas nelietošanu.
Valsts prezidents Valdis Zatlers izsludinās grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz bargākus sodus par valsts valodas nelietošanu.
Lasīt vairāk.


2011. gada 20. jūnijā

2011. gada maijā esam pabeiguši apjomīgu darbu – ir sagatavots un ar Satiksmes ministrijas un Civilās aviācijas aģentūras speciālistiem saskaņots aviācijas terminu glosārijs (EN-LV), kurā apkopoti Starptautiskās civilās aviācijas konvencijā un tās pielikumos lietotie termini un to definīcijas (1192 šķirkļi). Ceram, kas tas atvieglos darbu gan nozares speciālistiem, gan tulkotājiem un sniegs ieskatu šīs jomas specifikā visiem interesentiem.
ICAO definīciju apkopojums


2011. gada 25. maijā

2011. gada 25. maijā notika Valsts valodas centra Kalendārvārdu ekspertu komisijas sēde. Komisija izvērtēja visus laikā no 2008. gada 3. oktobra līdz 2011. gada 25. maijam saņemtos iesniegumus par jaunu personvārdu iekļaušanu oficiālajā kalendārā un nolēma apstiprināt iekļaušanai oficiālo kalendārvārdu sarakstā 12 sieviešu vārdus un 9 vīriešu vārdus.


2011. gada 19. janvāris

Kopumā 2010. gadā VVC ministriju vajadzībām ir iztulkojis un nodevis starptautisko tiesību aktu tulkojumus latviešu valodā 10 599 lpp. apjomā un LR tiesību aktu tulkojumus angļu valodā – 3461 lpp. Lielākie pasūtītāji starptautisko tiesību aktu tulkojumiem 2010. gadā ir bijuši Tieslietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Zemkopības ministrija un Satiksmes ministrija. LR tiesību aktu tulkojumu virzienā visapjomīgākie tulkojumi veikti Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas vajadzībām.