2014. gada jaunumi

11


27.11.2014 | Par Valsts valodas centra adreses maiņu

Sākot ar š. g. 1. decembri Valsts valodas centrs atradīsies Rīgā, Eksporta ielā 6. Saistībā ar pārcelšanos apmeklētāju pieņemšana klātienē tiks pārtraukta no š. g. 27. novembra un atsāksies š. g. 8. decembrī. Šajā laikā iespējami tehniski traucējumi informācijas apritē.


14.11.2014 | Sveiciens valsts svētkos!

svetki


13.11.2014 | Apbalvoti akcijas „Latviešu valodai draudzīga vide” laureāti

vvc_apbalvosana_2014

2014. gada 12. novembrī plkst. 12.00 Ministru kabineta bibliotēkā noslēdzās Valsts valodas centra rīkotā akcija „Latviešu valodai draudzīga vide” ar svinīgu laureātu apbalvošanu. Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks un Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš ar apsveikuma uzrunu un atzinības rakstiem sveica latviešu valodai draudzīgākos uzņēmumus.

Par latviešu valodai draudzīgākajiem uzņēmumiem tika atzīti 22 uzņēmumi no apkalpojošās sfēras:
1. Restorāns “Pie Kristapa kunga” (SIA „AJUŠA”);
2. viesnīca “Radi un draugi” (SIA „Anglijas Daugavas Vanagu Fonda viesnīca „Radi un draugi””);
3. viesnīca ”Bergs” (SIA „HOTEL BERGS”);
4. viesnīca “Baltvilla” (SIA „Balt Aliance”);
5. restorāns – viesnīca „Bīriņu pils” (SIA „Saule Bīriņu Pils”);
6. restorāns – Viesnīca „Skrundas muiža” (AS „Skrundas muiža”);
7. restorāns “Bibliotēka Nrº1” (SIA „Tūrisma infrastruktūras attīstības fonds”);
8. restorāns “Neptūns” (SIA „Antila”);
9. viesnīca “Konventa sēta” (SIA „Latvijas – Vācijas kopuzņēmums „REHO””);
10. atpūtas komplekss “Policijas akadēmija’98” (SIA „Malvess”);
11. aptieka „Kalniņas privātaptieka” (SIA „Rendols”);
12. aptieka „Mūsas aptieka” (SIA „Mūsas aptieka”);
13. aptieka „Viestura aptieka” (SIA „Viestura aptieka”);
14. aptieka „Skrundas Zaļā aptieka” (SIA „Saldus Zaļā aptieka”);
15. kafejnīca „Magdalēna” (IK „Dekna”);
16. restorāns - krodziņš „Pie brāļa” (SIA „BODOSE”);
17. veikals „ Elvi” (SIA „VITA Market”);
18. veikals „Laima” (SIA „Saldumu tirdzniecība”);
19. „BENU aptieka 48” (SIA „HANSA PHARMA BENU”)
20. frizētava „Amplua” (SIA „De Luxx”);
21. frizētava „Kolonna” (SIA „SIA „Latvijas – Vācijas kopuzņēmums „REHO””) Rīgā, Marijas ielā 13;
22. frizētava „Kolonna” (SIA „SIA „Latvijas – Vācijas kopuzņēmums „REHO””) Rīgā, Audēju ielā 16.

Paldies Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas 2. klases audzēkņiem par muzikālo veltījumu pasākuma dalībniekiem.

Valsts valodas centrs izsaka pateicību par sadarbību Tieslietu ministrijai, Latvijas Tirgotāju asociācijai, Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijai, Latvijas Frizieru asociācijai un Aptieku biedrībai.


13.11.2014 | LVEK lemj par dzēriena un konditorejas izstrādājumu nosaukumiem latviešu valodā

LVEK 2014. gada 12. novembrī lēma par dzēriena un konditorejas izstrādājumu (cookie, muffin, smoothie, brownie, macaro(o)n, cupcake) nosaukumiem latviešu valodā (protokola Nr. 38):
smoothie – smūtijs;
muffin – mafins / kēksiņš;
brownie – brūnītis / brūniņš / šokolādes kēksiņš;
cookie – biskvīts;
macaro(o)n – makaronbiskvīts / mandeļu bezē;
cupcake – glazūrkēksiņš.


10.11.2014 | Akcijas „Latviešu valodai draudzīga vide” laureātu apbalvošana 

2014. gada 12. novembrī plkst. 12.00 Ministru kabineta bibliotēkā (Rīga, Brīvības bulvārī 36) notiks Valsts valodas centra rīkotās akcijas „Latviešu valodai draudzīga vide” laureātu apbalvošana.

Akcija „Latviešu valodai draudzīga vide” norisinājās no marta līdz oktobrim. Tās rezultātā par uzvarētājiem tika atzīti 22 uzņēmumi no apkalpojošās sfēras.

Akcijas galvenais mērķis ir noteikt, kuri apkalpojošās sfēras uzņēmumi atbilst apzīmējumam „Latviešu valodai draudzīga vide”, kuros vispilnīgāk tiek ievērotas Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu prasības valsts valodas lietojuma jomā.

Akciju rīkoja Valsts valodas centrs, sadarbojoties ar Latvijas Tirgotāju asociāciju, Aptieku biedrību, Viesnīcu un restorānu asociāciju un Frizieru asociāciju. Dalībniekus pieteica attiecīgo asociāciju pārstāvji, kā arī centra Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas, Valodas kontroles reģionālās nodaļas vecākie inspektori un citas personas no visiem Latvijas reģioniem – Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales.


24.10.2014 | Ar pašcieņu, ne provinciālismu

Uz „Latvijas Avīzes” jautājumu, kas darāms valsts valodas kopšanā un pozīciju stiprināšanā, savu viedokli sniedz latviešu valodas eksperti, tostarp Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš. Lasiet laikraksta 2014. gada 24. oktobra numurā.


22.10.2014 | Par tikšanos ar Eiropas Komisijas tulkotāju

Gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē, Valsts valodas centrā š. g. 21. oktobrī viesojās Eiropas Komisijas viestulkošanas programmas dalībnieks, Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta Angļu valodas departamenta tulkotājs Arnolds Pēteris Žubeckis.

Uz tikšanos bija aicināti ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu darbinieki, kuru ikdiena saistīta ar Eiropas Savienības jautājumiem un normatīvo aktu izstrādi vai tulkošanu. A.P. Žubeckis sniedza ieskatu EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta darbā, pastāstīja par EK tulkošanas kvalitātes principiem, kā arī analizēja konkrētus ar tulkojumu valodu un terminoloģiju saistītus piemērus.


16.10.2014 | Par konferenci „Tulki un tulkotāji kriminālprocesā Latvijā. Eiropas prakse, iespējas un izaicinājumi”

2014. gada 15. oktobrī Eiropas Komisijas projekta „Kriminālprocesā iesaistīto tiesu tulku kapacitātes celšana un to aktivitāšu nodrošināšana” ietvaros norisinājās starptautiska konference „Tulki un tulkotāji kriminālprocesā Latvijā. Eiropas prakse, iespējas un izaicinājumi”.

Konferences mērķis bija pārrunāt pētījuma „Tiesu tulku/tulkotāju reģistri un darba organizācija Eiropas Savienībā” iegūto informāciju, rast secinājumus Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzei attiecībā uz tulka/tulkotāja, kas darbojas kriminālprocesa ietvaros, profesijas reglamentāciju, kā arī tulku/tulkotāju reģistru darbības pamatiem un izstrādāt praktiska un leģislatīva rakstura ierosinājumus attiecībā uz izmaiņām Latvijas sistēmā.

Pētījuma īstenotāji SIA “Ernst & Young Baltic” iepazīstināja ar pētījuma laikā iegūto informāciju Latvijā un ārzemēs. Vieslektori dalījās ar starptautisko pieredzi. Konferences dalībnieki un institūciju pārstāvji darba grupās sprieda par pastāvošo sistēmu Latvijā un iespējamajiem uzlabojumiem. Savukārt noslēguma paneļdiskusijā tika pārrunātas darba grupās iegūtās atziņas un turpmākās iespējas un nepieciešamības Latvijas sistēmas uzlabošanai. Konferences rezultāti un ieteikumi tiks iekļauti pētījuma secinājumu izstrādē.


15.10.2014 | Notiks konference „Latviešu valoda Eiropas Savienībā”

Informējam, ka 2014. gada 17. oktobrī Ārlietu ministrijā notiks ikgadējā Eiropas Savienības tulkošanas jautājumiem veltītā konference „Latviešu valoda Eiropas Savienībā – nozaru ekspertu loma Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādē”.

Šogad konferencē tiks pārrunāti svarīgākie ar tulkošanu saistītie jautājumi par ES un dalībvalstu iestāžu sadarbību tulkošanas jomā, īpaši uzsverot nozaru ekspertu iesaisti dokumentu tulkošanā, gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015. gadā.

Konferencē uzstāsies gan Latvijas, gan ES institūciju pārstāvji. Pasākumu vadīs Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš un Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu valodas departamenta 1. nodaļas vadītāja Liena Muskare.

Programma


14.10.2014 | Aizvadīta Atvērto durvju diena

2014. gada 10. oktobrī Atvērto durvju dienas ietvaros Tieslietu ministrija kopā ar Juridiskās palīdzības administrāciju, Maksātnespējas administrāciju, Patentu valdi un Valsts valodas centru sniedza iespēju pasākuma apmeklētājiem aktīvā veidā iepazīt iestāžu darbu.

Atvērto durvju dienas pasākumā piedalījās vairāk nekā 50 skolēni no Rīgas 93. vidusskolas, Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas.

Skolēni īpaši šim pasākumam sagatavotos informatīvajos stendos uzzināja par Tieslietu ministrijas un padotības iestāžu ikdienas darbu, kā arī interesantus faktus par iestādēm. Jauniegūtās zināšanas skolēni varēja pārbaudīt atraktīvā komandu orientēšanās spēlē Tieslietu ministrijas ēkā.

Papildus jauniešiem bija iespēja apmeklēt Rīgas apgabaltiesu un iepazīties ar moderno tehnoloģiju lietošanu tiesu sistēmā, piedaloties videokonferencē ar Rīgas apgabaltiesas (Abrenes ielā) Krimināllietu tiesas kolēģiju tiesnešiem, kuri pastāstīja par krimināllietu iztiesāšanas specifiku un minēja dažus no interesantākajiem gadījumiem, kādi ir bijuši, izskatot krimināllietas.


18.09.2014 | LVEK lemj par sporta spēles nosaukumu latviešu valodā

LVEK 2014. gada 10. septembrī lēma par futbola paveida nosaukumu latviešu valodā (protokola Nr. 36):
futbola paveids, ko pārsvarā spēlē iekštelpās un vairākās valodās apzīmē ar nosaukumu futsal, latviski saucams par telpu futbolu vai minifutbolu.
Iespējami arī šādi nosaukuma varianti: zāles futbols vai zālfutbols.
Toties noraidāmi piedāvātie nosaukumi "futzāle" un "futzāls", jo tie neatbilst latviešu valodas vārddarināšanas un terminrades likumībām.


10.09.2014 | Par Valsts valodas centra Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumiem pievienojoties ESAO

Lai sekmētu veiksmīgu Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā ESAO (Organization for Economic CO-operation and Development). 2014. gadā Valsts valodas centrs, atsaucoties uz Ārlietu ministrijas lūgumu, organizēja nepieciešamo Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanas un rediģēšanas procesu no latviešu valodas uz angļu valodu, atbilstoši Latvijas Republikas ministriju vajadzībām un pieprasījuma. Tika iztulkoti Latvijas tiesību akti 855,7 lpp. apjomā.

Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācija ir starptautiska organizācija, kas šobrīd apvieno 34 pasaules attīstītākās valstis, tai skaitā 21 ES dalībvalsti. ESAO izveidota, lai veicinātu apņemšanos ievērot demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanas veicināšanu, kā arī valstu ilgtspējīgu ekonomisko attīstību.


29.08.2014 | Konsultatīvais darbs terminoloģijas jautājumos

Viena no Valsts valodas centra funkcijām ir sagatavot priekšlikumus vienotas, latviešu valodas normām atbilstošas terminoloģijas lietošanai normatīvajos aktos. 2014. gada I pusgadā Valsts valodas centra Terminoloģijas un metodikas nodaļas terminologi un redaktori ir snieguši 147 konsultācijas fiziskām un juridiskām personām, kā arī B13 konsultācijas Latvijas Republikas pārvaldes iestādēm, konsultācijas par kļūdu labojumu priekšlikumiem (corrigendum) Eiropas Savienības dokumentu tulkojumos un atzinumus terminoloģijas un valodas jautājumos.

Valsts valodas centra terminu datubāzē šobrīd ir apkopoti 355 311 termini.
Starp jaunajiem izstrādātajiem terminiem plašāk pārstāvētie ir juridiskie, jūrniecības, pasta, statistikas termini, drošības nozares termini (biometriskie dati un tehnoloģijas), aviācijas termini, robežuzraudzības termini, vides aizsardzības termini (gaisa kvalitāte, siltumnīcefektu gāzu emisijas) un citi.

Atgādinām, ka centra mājaslapā ir pieejama elektroniskā terminu datubāze http://termini.vvc.gov.lv/, kas aptver Valsts valodas centra izstrādātos, attiecīgajās darba grupās akceptētos un saskaņotos terminu krājumus, kā arī LZA Terminoloģijas komisijā un tās apakškomisijās apstiprinātos terminus un citus terminu krājumus.


18.07.2014 | Mūsdienīgās vārdu došanas tradīcijas

2014. gada 17. jūlijā LR1 raidījuma „Kā labāk dzīvot” studijā viesojās Tieslietu ministrijas pārstāve Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inga Upīte, Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš un Valsts valodas centra Tiesību aktu tulkošanas nodaļas redaktors Pauls Balodis, kurš rakstījis disertāciju par personvārdiem.

Raidījumā runāja par personvārdiem, kādus šobrīd izvēlamies dot saviem bērniem un no kādiem cenšamies tikt vaļā, kā pareizi izrunājami un rakstāmi sveštautiešu vārdi, kā notiek uzvārda vai vārda maiņa un kā jaunie vārdi tiek iekļauti kalendārā.

Noklausīties raidījumu


18.07.2014 | Par Valsts valodas likuma ievērošanu 2014. gada I pusgadā

Valsts valodas centrs ir apkopojis datus par Valsts valodas likuma prasību ievērošanu 2014. gada I pusgadā. Valsts valodas centra Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas un Valodas kontroles reģionālās nodaļas amatpersonas kopumā ir veikušas 2327 valsts valodas lietojuma pārbaudes. Par administratīvajiem pārkāpumiem ir uzsāktas 1105 lietvedības.

Pie administratīvās atbildības sauktas 443 personas, tai skaitā:
1. 57% par valsts valodas nelietošanu profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamā apjomā,
2. 28% par preču realizēšanu, nenodrošinot preču marķējumā tulkojumu valsts valodā,
3. 8% sodīti par uzrakstu, izkārtņu, paziņojumu vai citu ziņojumu nesniegšanu valsts valodā.

2014. gada I pusgadā saņemti 502 personu iesniegumi par iespējamiem Valsts valodas likuma pārkāpumiem. Aicinām arī turpmāk iedzīvotājus ziņot par Valsts valodas likuma prasību neievērošanu.


18.06.2014 | Par pašvaldību rīcību informējot iedzīvotājus

„Vai varēs sodīt par to, ka pašvaldība informāciju uzbāzīgi piedāvā arī svešvalodā?”

Lasiet Valsts valodas centra Valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītāja Antona Kursīša intervijā laikrakstam „Latvijas Avīze" 2014. gada 19. jūnija numurā.


27.05.2014 | Par jaunu personvārdu iekļaušanu kalendārvārdu sarakstā

2014. gada 22. maijā notika Valsts valodas centra Kalendārvārdu ekspertu komisijas sēde.

Komisija izvērtēja visus laikā no 2011. gada 25. maija līdz 2014. gada 22. maijam saņemtos iesniegumus par jaunu personvārdu iekļaušanu kalendārā un nolēma apstiprināt iekļaušanai latviešu tradicionālo kalendārvārdu sarakstā 5 sieviešu vārdus un 3 vīriešu vārdus. Lasīt tālāk


26.05.2014 | Valsts valodas centrs aicina piedalīties akcijā „Latviešu valodai draudzīga vide”

atzinibas_raksts-jpg_596275728
Arī šogad, Valsts valodas centrs turpina uzsākto tradīciju, un š.g. 26. maijā uzsāk akciju „Latviešu valodai draudzīga vide”. Akcijas mērķis ir noteikt, kuri apkalpojošās sfēras uzņēmumi atbilst apzīmējumam „Latviešu valodai draudzīga vide”, kuros vispilnīgāk tiek ievērotas Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu prasības valsts valodas lietojuma jomā. Akcija norisināsies līdz š.g. 1. oktobrim.

Akcijas gaitā paredzēts izvērtēt un noteikt akcijas laureātus no visiem Latvijas reģioniem – Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales.

Tiek aicināts ikviens interesents ieteikt akcijas potenciālos kandidātus, zvanot pa tālruni 67334633, nosūtot informāciju uz e-pastu valodas.akcija@vvc.gov.lv vai pa pastu uz adresi: K. Valdemāra ielā 37, Rīgā, LV-1010.

Akcijas nolikumu skatīt šeit.


13.05.2014 | Sveiciens Valsts valodas dienā! 

"Turiet jūs, latvieši, savu valodu godā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas sevi pašu negodā, to arī citi negodās." Juris Alunāns

Šodien, Jura Alunāna dzimšanas dienā, jau trešo gadu ar dažādām aktivitātēm Latvijā tiek svinēta Valsts valodas diena.

Paldies šo svētku svinēšanas aizsācējiem un organizatoriem: Rakstniecības un mūzikas muzejam, Piebalgas muzeju apvienībai “Orisāre”, Krišjāņa Barona muzejam un Ādolfa Alunāna memoriālajam muzejam.


07.05.2014 | Par tiesību aktu tulkojumiem 2014. gada I ceturksnī 

Valsts valodas centrs informē, ka 2014. gada I ceturksnī ministriju vajadzībām ir iztulkoti un nodoti starptautisko tiesību aktu tulkojumi latviešu valodā 1225 lpp. apjomā un Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumi angļu valodā 738 lpp. apjomā.

20140424_154520_1-jpg_1570751320Ciešāka sadarbība veidojusies ar Satiksmes ministriju un Finanšu ministriju starptautisko tiesību aktu tulkošanas jomā, kā arī ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju par Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumiem. Arvien lielāks tulkojumu pieprasījums saņemts no Tiesībsarga biroja saistībā ar nepieciešamību tulkot Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus no angļu valodas latviešu valodā.

Atgādinām, ka centra mājaslapā ir izveidota konsultāciju sadaļa, kurā varat uzdot jautājumus, kas saistīti ar ES tiesību aktu tulkojumiem: "Konsultācijas tiesību aktu tulkojumu un terminoloģijas jautājumos"


14.03.2014 | Latviešu valodas ekspertu komisijas lēmums par valūtu nosaukumu pierakstu

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2014. gada 12. marta sēdē (prot. Nr. 33, 2. §) vienbalsīgi nolēma atbalstīt ieteikumu turpmāk konsekventi ievērot teksta vienību loģisko secību latviešu valodā un visus valūtas vienību nosaukumus – gan vārdiskos apzīmējumus (lati, dolāri, mārciņas, kronas, jenas, rubļi, eiro, euro u. c.), gan valūtu kodus (LVL, AUD, CAD, NZD, USD, GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, RUR, EUR u.c.), gan grafiskos simbolus ($, £, ¥, € u. tml.) – norādīt aiz summas (ar saistīto atstarpi), kā jau minēts iepriekš, proti, Valsts valodas centra 21.02.2014. informācijā "Kā turpmāk pareizi norādīt valūtu kodus?" un 28.01.2014. informācijā "Eiropas vienotā valūta – eiro, euro vai savādāk?"


21.02.2014 | Kā turpmāk pareizi norādīt valūtu kodus?

Kā jau minēts iepriekš (Valsts valodas centra 20.02.2014. informācijā), Eiropas Savienības vienotās valūtas starptautiskais kods EUR latviešu valodā turpmāk rakstāms aiz summas ar saistīto atstarpi.

Ieteikums attiecas arī uz visu pārējo valūtu kodiem (USD, GBP, SEK, PLN, RUR u. tml.), kurus līdz šim bija pieņemts norādīt pirms naudas summas cipariem (skat. V. Krūmiņa, V. Skujiņa "Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata". Rīga: Valsts kanceleja, 2002, 98. lpp.; V. Skujiņa "Latviešu valoda lietišķajos rakstos", Rīga: "Zvaigzne ABC", 1999, 20. lpp.).

Tomēr, izvērtējot līdzšinējā regulējuma lietderību un pamatotību, kā arī konsultējoties ar Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas speciālistiem, Valsts valodas centrs ir secinājis, ka nav loģiski norādīt valūtas kodu pirms summas, ja izrunā to nosauc aiz summas (piemēram, raksta USD 25, bet izrunā "divdesmit pieci ASV dolāri"). Šāda atkāpe no teksta vienību loģiskās secības latviešu valodā jeb izņēmuma regulējums turpmāk nebūtu atbalstāms.

Tādēļ ieteicams turpmāk konsekventi ievērot teksta vienību loģisko secību latviešu valodā un visus valūtas vienību nosaukumus – gan vārdiskos apzīmējumus (lati, dolāri, mārciņas, kronas, jenas, rubļi, eiro, euro u. c.), gan valūtu kodus (LVL, AUD, CAD, NZD, USD, GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, RUR, EUR u.c.), gan grafiskos simbolus ($, £, ¥, € u. tml.) – norādīt aiz summas ar saistīto atstarpi.


20.02.2014 | Par vēlamo EUR pierakstu

Pēc Latvijas Bankas iniciatīvas 2014. gada 19. februārī notika tikšanās, kurā piedalījās Valsts valodas centra, Finanšu ministrijas, Valsts kancelejas speciālisti un kuras laikā tika noteikts – Eiropas valūtas oficiālais saīsinājums (valūtas kods) EUR kā vēlamais variants turpmāk latviešu valodā rakstāms aiz summas ar saistīto atstarpi.

Piemēram: 25,33 EUR (divdesmit pieci eiro un trīsdesmit trīs centi).

Saskaņā ar šo lēmumu ir veiktas izmaiņas Valsts valodas centra mājaslapā 28.01.2014. publicētajā informācijā "Eiropas vienotā valūta – eiro, euro vai savādāk?"


19.02.2014 | Valoda mūsdienās, mūsdienīgums valodā

2014. gada 20. un 21. februārī LU aģentūra „LU latviešu valodas institūts” organizē akadēmiķa Jāņa Endzelīna 141. dzimšanas dienas atceres starptautisko zinātnisko konferenci „Valoda mūsdienās, mūsdienīgums valodā”, kura ietvers izdevuma "Latviešu valodas gramatika" atklāšanu. Konferencē piedalīsies arī Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš.

Programma 


13.02.2014 | „Ēnu diena” Valsts valodas centrā 

2014. gada 12. februārī Valsts valodas centrā norisinājās „ēnu diena”. Skolēniem tika dota iespēja tikties ar Valsts valodas centra tulkotājiem, izzināt viņu darbu ikdienā, iepazīties ar tiesību aktu tulkošanas specifiku, tulkojamo dokumentu tehnisko apstrādi, TRADOS tulkošanas programmatūras izmantošanu u.c.

Ar „ēnotājiem” savā profesionālajā pieredzē dalījās Valsts valodas centra Terminoloģijas un metodikas nodaļas tulkotāja Irēna Kalniņa, Tiesību aktu tulkošanas nodaļas tulkotājas Ilze Raudova un Vita Rudzīte.


28.01.2014 | Eiropas vienotā valūta – eiro, euro vai savādāk? (jauna informācija)

Latvija ir pievienojusies eirozonai un jau mēnesi iedzīvotāji ikdienā sekmīgi lieto jauno valūtu. Tomēr vēl joprojām aktuāls ir jautājums par to, kā tad pareizi rakstīt: eiro vai euro, un kā lietot valūtas kodu EUR.

Eiropas vienotās valūtas nosaukums latviski ir eiro.

Eiropas vienotās valūtas orģinālnosaukums ir euro. Latvijā saskaņa ar 1998. gada 3. maija Padomes Regulu Nr. 974/98 „Par euro ieviešanu” un Euro ieviešanas kārtības likumu valūtas nosaukums ir euro. Tiesību aktos, kā arī tiesiskajos instrumentos (piemēram, juridiskos un finanšu dokumentos), kur to nosaka likums, lietojams euro slīprakstā. Savukārt eiro ir valūtas latviskais nosaukums, kuru lietojam ikdienas saziņā un publiskajā telpā, arī oficiālos dokumentos.

Eiro grafiskais simbols ir €

image10483-jpg_910182826

Eiropas Savienības vienotās valūtas nosaukums atvasināts no Eiropas nosaukuma. Grafiskais simbols € veidots, izmantojot grieķu alfabēta burtu „epsilons”, un simboliski iezīmē vārda „Eiropa” pirmo burtu. Divas horizontālās svītras apzīmē eiro stabilitāti. Eiro grafiskās zīmes krāsas ir zila un dzeltena. € lieto ilustrācijās. Teksta redaktoros eiro simbolu var iegūt, vienlaikus nospiežot labo Alt taustiņu un 4 vai kreiso Alt taustiņu un 0128. Simbolu lieto aiz summas ar saistīto atstarpi, galvenokārt ilustratīvos materiālos.

Eiropas valūtas oficiālais saīsinājums (valūtas kods) ir EUR

Latviešu valodā EUR rakstāms aiz summas ar saistīto atstarpi.

Eiro simtdaļa ir cents

Nav pamata lietot nosaukumu eirocents, ja vienlaicīgi ar eiro netiek izmantota cita valūta (piemēram, dolāri vai liti). Ja vēlas šo vārdu saīsināt, tad lieto mazo burtu c bez punkta.

Ieteicamais valūtas pieraksta veids

1) 25,33 EUR (divdesmit pieci eiro un trīsdesmit trīs centi)
2) 25 (divdesmit pieci) eiro
3) 10 € (desmit eiro)

Plašāka informācija pieejama vietnē http://www.eiro.lv


16.01.2014 | Par Valsts valodas likuma prasību ievērošanu 2013. gadā 

Valsts valodas centra Valodas kontroles nodaļas vadītājs Antons Kursītis informē, ka amatpersonas 2013. gadā ir veikušas 5700 valsts valodas lietojuma pārbaudes. Par administratīvajiem pārkāpumiem tika uzsāktas 2292 lietvedības. Saņemti 1194 personu iesniegumi par iespējamiem Valsts valodas likuma pārkāpumiem.

bilde

Kopumā 2013. gadā administratīvi sodītas 1157 personas, tai skaitā būtiskākie pārkāpumi ir šādi: 52% gadījumu - valsts valodas nelietošana profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā, 33% - preču realizēšana, nenodrošinot preču marķējumā vai lietošanas instrukcijās ietvertās informācijas tulkojumu valsts valodā, 8% - uzrakstu, izkārtņu, paziņojumu vai citu ziņojumu nesniegšana valsts valodā.

Paldies iedzīvotājiem par atsaucību! Valsts valodas centrs aicina arī turpmāk aktīvi piedalīties un ziņot par Valsts valodas likuma iespējamiem pārkāpumiem.


13.01.2014 | Ekspertu komisija lemj par atsevišķu vārdu rakstību latviešu valodā

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2014. gada 8. janvāra sēdē (prot. Nr. 32) pieņēma lēmumu par šādu vārdu rakstību latviešu valodā:

1) auga Argania spinosa latviskais nosaukums ir argāns, tā augļu eļļas nosaukums – argāneļļa;

2) fiziskās ģeogrāfijas termins "virs jūras līmeņa" saīsināms kā v.j.l., "zem jūras līmeņa" – z.j.l.;

3) angļu valodā lietotā nosaukuma selfie latviskās atbilsmes ir pašfoto (sarunvalodā) un fotopašportrets (oficiālā saziņā).