Darbības stratēģija

Mūsu misija. Mūsdienīga un gudra valsts valodas kvalitātes un attīstības veicināšana atbildīgā sabiedrībā.


Mūsu vīzija.
Latviešu valodas kā valsts valodas pilnvērtīga pastāvēšana cauri laikiem.


Iestādes pamatvērtības

Attīstība vērojam norises sabiedrībā, vērtējam sevi un pilnīgojam savu darbu ar skatu nākotnē;
Kvalitāte rūpes par tulkošanas, valodas normu izstrādes un valodas lietojuma uzraudzības kvalitāti ir mūsu darbības pamatā;
Profesionalitāte attīstām savas prasmes un uzkrājam dziļas zināšanas par ikdienas darbā nepieciešamo;
Sadarbība spējam vienoties kopēju mērķu sasniegšanā, gan strādājot komandā ikdienas darbā ar kolēģiem un citām organizācijām, gan arī uzrunājot katru sabiedrības locekli augstāku mērķu vārdā;
Atbildība viešam skaidrību sabiedrībā par centra funkcijām, ko tas veic, un uzņemamies atbildību par funkciju izpildi un pieņemtajiem lēmumiem.


Valsts valodas centra stratēģija 2018. — 2020. gadam (pdf)

Valsts valodas centra darbības stratēģija 2018. 2020. gadam ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka iestādes darbības un attīstības pamatvirzienus.

Skatīt infografiku pilnā izmērā