Darbības stratēģijaMūsu misija. Mūsdienīga un gudra valsts valodas kvalitātes un attīstības veicināšana atbildīgā sabiedrībā.

Mūsu vīzija. Latviešu valodas kā valsts valodas pilnvērtīga pastāvēšana cauri laikiem.Direktors Māris Baltiņš
Foto: LV portāls

Iestādes pamatvērtības


Attīstība vērojam norises sabiedrībā, vērtējam sevi un pilnīgojam savu darbu ar skatu nākotnē;
Kvalitāte rūpes par tulkošanas, valodas normu izstrādes un valodas lietojuma uzraudzības kvalitāti ir mūsu darbības pamatā;
Profesionalitāte attīstām savas prasmes un uzkrājam dziļas zināšanas par ikdienas darbā nepieciešamo;
Sadarbība spējam vienoties kopēju mērķu sasniegšanā, gan strādājot komandā ikdienas darbā ar kolēģiem un citām organizācijām, gan arī uzrunājot katru sabiedrības locekli augstāku mērķu vārdā;
Atbildība viešam skaidrību sabiedrībā par centra funkcijām, ko tas veic, un uzņemamies atbildību par funkciju izpildi un pieņemtajiem lēmumiem.


Valsts valodas centra stratēģija 2018. — 2020. gadam (pdf)

Valsts valodas centra darbības stratēģija 2018. 2020. gadam ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka iestādes darbības un attīstības pamatvirzienus.

Skatīt infografiku pilnā izmērā