Direktors

Māris BaltiņšMāris Baltiņš

Dzimšanas datums un vieta: 1958. gada 5. augusts, Rīga

Pašreizējā darba vieta un amats: Valsts valodas centra direktors kopš 2009. gada 30. septembra

Izglītība:
1976 – 1982 studējis Rīgas medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības fakultātē, beidzis ar izcilību
1982 – 1984 mācības Rīgas medicīnas institūta klīniskajā ordinatūrā iekšķīgo slimību specialitātē
1985 – 1988 mācības Rīgas medicīnas institūta aspirantūrā iekšķīgo slimību specialitātē
1993 – 1994 studijas Ženēvas universitātes Sociālās un preventīvās medicīnas institūtā (Šveices valdības stipendija)

Zinātniskie grādi:
1989. gadā iegūts medicīnas zinātņu kandidāta grāds (1992. gadā tas nostrificēts kā Latvijas Republikas medicīnas doktora grāds – Dr. med.)
1995. gadā iegūts habilitēta medicīnas doktora grāds – Dr.habil. med.

Iepriekšējās darba vietas:
1988 – 1992 Rīgas Medicīnas institūta Centrālās zinātniski pētnieciskās laboratorijas pētnieks un vadošais pētnieks
1992 – 1998 Latvijas Medicīnas akadēmijas Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras docents
1992 – 1995 Latvijas Medicīnas akadēmijas prorektors zinātniskajā darbā
1998 – 2006 Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes valsts profesors sabiedrības veselības specialitātē
2004 – 2009 valsts aģentūras “Tulkošanas un terminoloģijas centrs” direktors

Cita nozīmīga pieredze:
kopš 1984. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas medicīnas apakškomisijas loceklis
1989 – 1998 žurnāla “Latvijas Ārsts” medicīnas redaktors
kopš 1992. gada Starptautiskās slimību klasifikācijas un citu ar veselību saistīto klasifikāciju zinātniskais redaktors
kopš 2000. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas loceklis un medicīnas terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētājs
kopš 2004. gada Valsts valodas komisijas loceklis un “Valsts valodas komisijas rakstu” redkolēģijas loceklis
kopš 2008. gada Rīgas Juridiskās augstskolas docētājs (2009. gadā ievēlēts par terminoloģijas profesoru), jurista lingvista maģistra studiju programmas vadītājs

Zinātniski darbi un publikācijas:
Vairāk nekā 130 zinātnisku rakstu par latviešu terminoloģijas attīstību un tās vēsturi, kā arī par medicīnu, sabiedrības veselību un augstskolu vēsturi, 7 grāmatu autors

Valodu prasme:
latviešu valoda – dzimtā valoda
franču, angļu, krievu un vācu – ļoti labi

Ģimenes stāvoklis:
Precējies, dēls un divas meitas

 

 

Atpakaļ