Tiesību aktu tulkošanas nodaļa

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta Tiesību aktu tulkošanas nodaļa veic centra kārtējo darbu plānošanu saskaņā ar Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos apstiprinātajiem ministriju pieprasījumiem (starptautisko dokumentu tulkojumi no angļu valodas latviešu valodā un Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumi no latviešu valodas angļu valodā). Nodaļa veic centra tulkošanas darba organizēšanu un plānošanu, koordinējot un piesaistot darba izpildei nepieciešamos resursus un pārraugot to izlietojumu, kā arī piedalās dažādu centra kompetencē esošu dokumentu sagatavošanā un noformēšanā. 

Tiesību aktu tulkošanas nodaļai ir šādas funkcijas:

  • veikt centra tulkošanas darba organizēšanu un plānošanu; 

  • nodrošināt tulkošanas tehnisko atbalstu citām centra struktūrvienībām un tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem; 

  • uzturēt un atjaunot centra tulkojumu datu bāzi centra mājas lapā internetā; 

  • nodrošināt Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanu Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajās valodās; 

  • atbilstoši kompetencei, izstrādāt Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanas metodiku;

  • sadarbībā ar "Latvijas Vēstnesi", nodrošināt Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumu pieejamību tiesību aktu vortālā www.likumi.lv.


Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta veikto Latvijas Republikas tiesību aktu un starptautisko dokumentu tulkojumu meklētājs

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta veikto Latvijas Republikas tiesību aktu un starptautisko dokumentu tulkojumu katalogs

Konsultācijas tiesību aktu tulkojumu un terminoloģijas jautājumos

Tiesību aktu tulkošanas nodaļas darbinieku kontaktinformācija